(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Den viktige sykefraværssamtalen

Før en medarbeider har vært sykmeldt i fire uker, er det ditt ansvar som leder å ta initiativ til å lage en oppfølgingsplan. Målet er å få ham eller henne tilbake i jobb.

Publisert

Da blir det avgjørende å få til et konstruktivt møte der dere sammen finner gode løsninger, skriver Lederne i en pressemelding. For å nå målet om en god oppfølgingsplan, er det viktig at du som leder viser medmenneskelighet, og finner ut av om sykefraværet på en eller annen måte kan skyldes forhold på jobben. For å oppnå tillit og trygghet i samtalen kan det være lurt å få den sykmeldte til å fortelle, og så stille spørsmål til det det som kommer fram. Det merkes når du er genuint interessert ved å lytte mer enn du prater.

Ingen raske løsninger

Det er fort gjort i en travel hverdag å komme med løsninger i stedet for å invitere medarbeideren til å finne svarene selv. Det kan være godt ment, men dersom du hører godt etter, kan det være mange ledetråder til en løsning i det som blir sagt. Om medarbeideren for eksempel ikke tror det nytter å forbedre situasjonen som har ført til sykmelding, må du grave i det med gode spørsmål: Hva har du forsøkt å gjøre? Og: Hvorfor tror du det er nytteløst? Det dere kommer fram til i fellesskap, vil oppleves mer forpliktende for den som skal tilbake i jobb.

Forberedelser

Sykefravær kan fort bli unødig langvarig hvis samtalen ikke leder til tro på at endring er mulig. Det blir rett og slett lederens jobb å slå sprekker i en sementert oppfatning. Dersom du kjenner bakgrunnen for sykmeldingen fra før, er det lurt å bruke den kunnskapen i gode forberedelser.

Du kan for eksempel tenke gjennom hva som kan påvirkes og hva som ikke kan i den gitte situasjonen. Vurder også hva som ligger i fortiden, og hva som betyr noe framover. Det er også viktig å være bevisst på hva som kan løses gjennom jobben og hva som kan løses i privatlivet eller helsevesenet.

Sykefravær kan være komplisert

Det kan være en utfordring å forstå sin egen rolle i sykefraværssamtalen. Som leder er du verken terapeut eller venn, men du må vise medmenneskelighet og ville vel. Det kan være en vanskelig balansegang, og du må være forberedt på sterke følelser. Her er noen gode tips til hvordan du kan håndtere ulike reaksjoner:

Stillhet:

  • Ikke bryt stillheten med en gang. Gi rom for refleksjon.
  • Gjenta eventuelt at du ønsker å finne gode løsninger.
  • Oppfordre medarbeideren til å komme med forslag til løsninger.
  • Få fram at det er viktig å forstå hverandre.

Gråt:

  • Det er lov å felle noen tårer, tilby tørkepapir og fortsett nennsomt.
  • Vis hensyn, men ikke bryt intimsonen med å ta på personen.

Sinne:

  • Behold roen og dropp motargumenter.
  • La den sykmeldte tømme seg.
  • Vent til medarbeideren roer seg slik at samtalen kan fortsette.

Det viktigste er at du som leder klarer å ta tak i det som kommer fram og bruker det konstruktivt. Dernest må oppfølgingsplanen få realistiske mål. Å komme delvis tilbake, eller jobbe med noe annet en periode, kan være løsninger på veien mot målet.

(Pressemelding fra Lederne)

Powered by Labrador CMS