(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Leger fratatt retten til å sykemelde

20 leger er pr. i dag fratatt retten til å skrive ut sykmeldinger. Flere typer feil og regelbrudd er årsaken til at Nav har satt dem på sin «svarteliste».

Publisert

18 av de 20 legene er fastleger, og alle legene er bosatt i Sør-Norge, jevnt fordelt mellom Vestlandet og Østlandet, skriver Aftenposten. Statistikken til Nav kontroll viser at antallet leger som får denne reaksjonen, har økt år for år de siste årene. I 2014 mistet én lege eller behandler retten til å skrive ut sykmelding. I 2018 var tallet ni, og så langt i år har 12 leger mistet denne retten.

– Store beløp

Nav kontroll fratar leger retten til å sykmelde på bakgrunn av flere typer feil og regelbrudd. Dette kan dreie seg om at legen sykmelder pasienten over lang tid kun basert på symptomer, det blir ikke vurdert om det er mulig for pasienten å jobbe, erklæringer blir ikke levert til Nav innen fristen, det føres mangelfulle journaler, legen svarer ikke på henvendelser og sykmeldinger blir tilbakedatert. Alle legene som nå står på Navs «svarteliste», har tapt retten til å sykmelde for en periode på mellom seks måneder og fem år.

– En sykmelding på feil grunnlag kan ligge til grunn for både sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Det kan bli veldig store beløp ut av det, sier direktør Ole Johan Heir i Nav Kontroll til avisen.

I en beregning foretatt av Proba samfunnsanalyse i 2011 ble det fastslått at minst seks prosent av utbetalingene fra folketrygden går til folk som bevisst svindler Nav. 40 milliarder kroner ble utbetalt i sykepenger i fjor.

Svikter velferdssystemet

Frps Erlend Wiborg, som er leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, mener leger som jukser, må kunne miste retten for en lengre periode enn de gjør i dag.

– Det er veldig bra at vi får stoppet disse legene. Arbeidet med å stoppe leger som bryter regler, skriver ut falske sykemeldinger og liknende, må styrkes, sier Wiborg i en kommentar til NTB.

– Jeg mener vi bør se på om leger som bevisst jukser, bør miste retten til å skrive ut sykemeldinger lenger enn i dag. Dette er leger som svikter velferdssystemet i Norge og bidrar til sløsing og i enkelte tilfeller tyveri av skattebetalernes penger. Det er meget alvorlig, sier Wiborg.

(NTB)

Powered by Labrador CMS