(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Sykmeldinger smitter

Sykmelding fører til mer sykefravær blant kollegaer, viser norsk studie.

Publisert

Sykmeldinger fører til overraskende mye sykefravær blant kollegaene til dem som er sykmeldt, ifølge en norsk studie. Studien viser at dersom en ansatt sykmeldes av fastlegen i fem arbeidsdager, vil de nærmeste kollegaene øke sitt sykefravær fra jobben med i gjennomsnitt to dager. Det samme gjelder motsatt vei. Blir fastlegen strengere med å sykmelde deg, så reduseres også sykefraværet til kollegene dine.

Sosial smitteeffekt

– Vi finner en sterk og tydelig effekt. Det er helt klart at kollegaer påvirker hverandres sykefravær, sier forsker Harald Dale-Olsen ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo til forskning.no.

Forskerne mener at selv om virus og bakterier åpenbart smitter, så er det ikke det de måler. Ei heller mener de at kollegaenes fravær skyldes merbelastning.

– I stedet er det en sosial interaksjonseffekt vi måler, eller det mange kaller sosial smitteeffekt, sier de to.

Funnene er publisert i artikkelen Spillovers from gatekeeping – Peer effects in absenteeism i Journal of Public Economics.

(NTB)

Powered by Labrador CMS