Skal dommere føle seg trygge, må sikkerheten deres ivaretas. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Dommere i rettsapparatet trues

102 trusler er blitt rettet mot domstolene siden 2014. Det er viktig at de ansatte i rettsvesenet kjenner seg trygge, og at de føler seg ivaretatt på arbeid og ellers, mener dommerforeningen.

Publisert

Natt til 22. juli 2013 ble hus, garasje og bil påtent hos sorenskriveren ved Hedmarken tingrett. Datteren og en venninne sov i huset, men våknet og klarte å ta seg ut gjennom en knust rute i verandadøren da de oppdaget branntilløpet, skriver rett24.

Gjerningsmannen ble senere dømt til 18 års forvaring. Retten la til grunn at mordbrannforsøket ble gjort i den hensikt å hevne seg på dommeren for hans rolle i en barnefordelingssak.

Over hundre sikkerhetssituasjoner

Etter denne hendelsen er det siden 2014 anmeldt 102 sikkerhetssituasjoner knyttet til norske domstoler. Hendelsene retter seg både mot domstolen eller tinghuset, dommere og dommerfullmektiger, andre domstolansatte, meddommere og sakkyndige i retten. Ingen personskader har inntruffet som følge av disse hendelsene.

Familiesaker en gjenganger

Høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø har systematisk kartlagt truslene mot norsk rettsvesen. Bergsjø har sett på hvilke saker som utløser trusler, i den grad det lar seg identifisere, og det er saker knyttet til barnefordeling, besøksforbud, arv og eiendom som går igjen, skriver nettstedet.

Dommerforeningen har oversendt Bergsjøs rapport til Justisdepartementet. Her foreslås det en ny lov som gir domstolansatte og deres familiemedlemmer rett til erstatning fra staten for skade påført i tilknytning til arbeidet, uavhengig av om gjerningsmannen er tilregnelig eller identifisert.

Kjente gjerningsmenn

I de fleste tilfellene er gjerningsmannen identifisert. Én norsk statsborger som er fengslet i Litauen, står bak mer enn 20 av episodene. Ytterligere ni stammer fra en annen person. Ut over disse to gjengangerne er det i hovedsak snakk om enkeltepisoder.

Uavhengige domstoler viktig

Dommerforeningen påpeker at dommeren ikke kan være anonym. Det må alltid fremgå hvilken dommer som har avgjort saken, og at en forutsetning for uavhengige domstoler er at de ansatte føler seg trygge, og at føler at de blir ivaretatt på arbeid og ellers, mener dommerforeningen.

– Skal dommerne være uavhengige og orke å stå i stillingen også når det blåser, og hvis de blir utsatt for trusler, er det viktig at de vet at de blir holdt skadesløse hvis det inntreffer hendelser som er knyttet til arbeidet. Situasjonen i dag er dessverre slik at de ansatte ikke kan være sikre på dette. Rent konkret etterlyser Dommerforeningen myndighetenes vilje til å prioritere sikkerheten i domstolene, sier Dommerforeningen i en uttalelse.

(rett24)

Powered by Labrador CMS