Innfører strengere sikkerhetsregler på byggeplassen

Fra 1. januar 2017 blir hjelm med hakestropp og øyevern obligatorisk på samtlige arbeidsplasser til byggselskapet over hele landet. I tillegg innføres det nye signalgule hjelmer med refleks i Norge.

Publisert

– Dette er et selvpålagt krav vi i NCC har valgt å innføre. Selvutløsende hakestropp og øyevern blir obligatorisk for hele NCC og samtlige av våre underleverandører som arbeider på våre bygg- og anleggsplasser. I tillegg innfører vi signalgule hjelmer i Norge. Kravet om signalgule hjelmer vil bare gjelde for vårt selskap i Norge, ikke for underleverandører. Bakgrunnen for at vi strammer inn på sikkerhetsreglene, er at det foreligger et reelt risikobilde, sier Håkon Tjomsland, leder Civil Engineering i NCC, i en pressemelding fra selskapet.

Nullvisjon

Han påpeker at hjelm festet med selvutløsende hakestropp sannsynligvis kunne gitt et bedre utfall i flere alvorlige ulykkestilfeller i bygg- og anleggsbransjen.

– De nye sikkerhetsreglene er i tråd med NCCs visjon for arbeidsmiljø og helse om ”null ulykker”, derfor synes jeg det er positivt at NCC går foran i sikkerhetsarbeidet, fortsetter han.

Økt synlighet

Utover den obligatoriske selvutløsende hakestroppen og øyevernet innfører NCC nye signalgule hjelmer som også er kjent som «high visibility»-hjelmer. Dette kravet velger byggselskapet å innføre for alle sine ansatte som jobber med bygg- og anleggsarbeid i Norge. Dermed går NCC i Norge lenger enn resten av bransjen. De nye hjelmene vil bidra til en tryggere arbeidsplass, spesielt ved arbeid i mørke, regn og tåke. For eksempel vil tårnkranførere oppleve en langt tryggere hverdag med tanke på sikkerhet ved lasting og lossing. Også ved arbeid i eller ved vei vil dette tiltaket øke sikkerheten for de ansatte betraktelig.

Færre øyeskader i Finland

De nye hjelmene har integrerte nedfellbare vernebriller som allerede gir resultater i Finland. Man skal også få tilgang til spesialtilpassede vernebriller som egner seg for spesielle arbeidsområder. Spesialbrillesortimentet som kun gjelder for NCC inkluderer blant annet tettsittende vernebriller mot stein- og betongsprut, vernebriller med styrke, og vernebriller for vinkelsliping og varmearbeid.

De nye sikkerhetsreglene gjelder allerede på arbeidsplasser i Finland og deler av Sverige, men vil fra og med 1. januar 2017 gjelde i samtlige land der NCC driver virksomhet, inkludert Norge. Krav til vernebriller gjelder allerede i Danmark.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS