(Foto: Jan Tveita)
(Foto: Jan Tveita)

Åtte steg for bedre sikkerhet i bygg og anlegg

Nye HMS-verktøy for bedre ryddighet og sikkerhet i bygg- og anleggsnæringen er nå tilgjengelige for bedriftene.

Publisert

Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring har en nullvisjon for alvorlige skader og har bidratt til bred oppmerksomhet og sterkere fokus på HMS i næringskjeden, melder Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA). Nå er konkrete verktøy tilgjengelige på EBAs nettsider.

Veikart for sikkerhet. (Illustrasjon: EBA)
Veikart for sikkerhet. (Illustrasjon: EBA)

Veikart for sikkerhet

Veikartet består av åtte steg for bedre ryddighet og økt sikkerhet. Som ledd i å nå målet om null alvorlige skader, skal de utførende bidra med å heve ryddighets- og sikkerhetstilstanden i prosjektene samt å sikre at verneutstyr er tilgjengelig og i bruk. En ryddigere og sikrere bygge- og anleggsplass bidrar til ansvarlig bygging.

Verktøykasse

EBA har utarbeidet et veikart med verktøykasse, som foreningen tror kan være til hjelp og inspirasjon til hvordan økt ryddighet- og sikkerhetstilstand kan settes på agendaen og innarbeides i den enkelte bedrift. Ved at hele det utførende leddet i hvert fall har ett felles fokus i sitt HMS-arbeid, tror og håper EBA at næringen kan få tallet på ulykker ned.

Åtte trinn

EBA mener det viktigste arbeidet er å skape vilje til måloppnåelse og endring, og for å lykkes er prosessen fra oversikt over nå-situasjon til implementering av verktøy og gode rutiner det aller viktigste. Verktøykassen er et "veikart" som består av åtte ulike steg, og bak hvert steg har EBA laget forslag til arbeidsmetodikk og maler.

Hvordan arbeidet skal foregå, må tilpasses den enkelte virksomhet, men gjennom dette verktøyet får bedriften tips og råd til hvordan den kan gå fram.

Hele verktøykassen med tilhørende dokumenter finner du ved å klikke på lenken til høyre på nettsiden. Her finner du også en beskrivelse av hvordan du laster ned og lagrer filene lokalt. Last ned både veikart og verktøy og kom i gang.

(EBA)

Powered by Labrador CMS