Kan vi stole på det vi leser på om kjemiske produkter? I 2017 settes det i gang et europeisk prosjekt for å sjekke sannhetsgehalten i sikkerhetsdatablader.(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Skal gå sikkerhets­datablader etter i sømmene

I 2017 skal det gjennom­føres et felles euro­peisk tilsyns­prosjekt om sikkerhets­datablader for kjemikalier.

Publisert

I Norge vil Miljø­direktoratet og Arbeids­tilsynet gjennom­føre tilsynene med sikkerhets­datablader som inne­holder eksponerings­scenarier

Tilsynene gjennom­føres hos både produsenter, importører, leverandører og brukere av kjemikalier.

Hovedmål med tilsynene

  • Undersøke om informasjonen som kjemikalie­produsentene har sendt inn i en kjemikalie­sikkerhets­rapport (CSR) i forbindelse med registreringen av kjemiske stoffer, finnes igjen i de utvidede sikkerhets­databladene.
  • Undersøke om virksom­hetene oppfyller pliktene sine til informasjon i forsynings­kjeden. Pliktene er avhengig av hvilken rolle virksom­hetene har.
  • Undersøke om bruks­betingelser og risiko­håndterings­tiltak gitt i utvidede sikkerhets­datablader er implementert i virksom­hetene som har mottatt disse.

(Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS