Portrett
MÅ TAS PÅ ALVOR: Stig Johannessen i Skolelederforbundet vil ha politikernes oppmerksomhet rettet mot rektorenes arbeidssituasjon.

Rektorer mener de har en farlig jobb

Sju av ti rektorer i skolen opplever et svært høyt arbeidspress i jobben. For mange er det på grensen til det uforsvarlige.

Funnene om hvordan rektorer i skolene opplever arbeidshverdagen sin, kommer fram i en rapport som Universitet i Agder har lagd på oppdrag fra Skolelederforbundet.

Rektorene oppgir at de får begrenset støtte fra kommunene, og opplever at det statlige regelverket presser dem knallhardt.

Toppstyring og uklare linjer

– Arbeidshverdagen til mange norske rektorer er preget av toppstyring, uklare linjer og høyt press. Dette begrenser evnen deres til å utvikle skolene, og påvirker både trivselen til skolelederne og resultatene til elevene, sier forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet i en pressemelding.

539 rektorer har svart på undersøkelsen. 441 av dem arbeider i grunnskolen, 98 i videregående skole. Forskerne mener de utgjør et representativt utvalg.

Nesten 70 prosent av skolelederne opplever arbeidspresset som svært høyt eller «på grensen til det uforsvarlige». Til tross for dette oppgir flertallet likevel at de trives godt i stillingens om skoleleder.

Krevende elevsaker

Krevende elevsaker knyttet til opplæringslovens bestemmelser rundt skolemiljø og mobbing er med på å dra ned rektorens motivasjon, viser undersøkelsen.

– Denne skaper vansker i hverdagen for skolelederne, og det drar ned motivasjonen. Flere av rektorene som må stå i en tunge juridiske prosesser, slutter i etterkant, sier forsker Linda Hye på UiA.

Dette må tas alvorlig, mener Skolelederforbundets leder.

– Kommunene må bygge støtte rundt rektorene og gi dem klarere rammer for hva de har lov til å gjøre og hva som forventes av dem. Skal vi styrke kvaliteten i skolen og sikre at ungene våre har en de beste skolene og barnehagene, . må kommunene prioritere de viktigste lederne, sier Stig Johannessen.

Mangler skolepolitikk

Professor Morten Øgård fra UiA mener rapporten viser hvorfor så mange forlater og så få søker seg til lederstillinger i skolen.

– Det er alvorlig at halvparten av norske kommuner ikke har en etablert skolepolitikk. Mange steder mangler vi et godt støttesystem rundt rektorene og skolene våre, sier han i pressemeldingen.

Skolelederforbundet er en arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS som organiserer rundt 4400 ledere i oppvekst- og opplæringssektoren.

Powered by Labrador CMS