Portrett av Marte Mjøs Persen.
FØLGER OPP YRKESSKADE-REGELVERKET: Arbeids- og inkluderingsminster Marte Mjøs Persen.

Regjeringen vil ha bedre regler for yrkesskade

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen ber om innspill for å gjøre yrkesskaderegelverket mer oppdatert og i tråd med dagens arbeidsliv.

– Vi vil jobbe for å få på plass et forbedret yrkesskaderegelverk tilpasset dagens arbeidsliv. Dette er noe sentrale arbeidstakerorganisasjoner lenge har bedt om, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en nyhetsmelding på regjeringens nettsider.

Dette står nemlig på kjøreplanen i regjeringserklæringen, og nå er tiden inne for å følge opp.

– Nå inviterer vi til et bredt og konstruktivt samarbeid, gjennom skriftlige innspill og et innspillsmøte, sier Mjøs Persen.

Ikke oppdatert sykdomsliste

Yrkesskadeordningen i Norge følger to spor: Folketrygdens særytelser ved yrkesskade og yrkessykdom, som supplerer folketrygdens ordinære ytelser, og en obligatorisk yrkesskadeforsikring der arbeidsgiver forsikrer sine ansatte.

Nav håndhever yrkesskadetrygden, mens arbeidsgivers forsikringsselskap håndhever yrkesskadeforsikringen.

Skadelidte sikres på denne måten full erstatning ved yrkesskade og yrkessykdom.

Flere har kritisert dette regelverket, blant annet at sykdomslisten ikke er oppdatert.

Høre partene i arbeidslivets syn

Marte Mjøs Persen understreker at det er viktig å høre hva partene i arbeidslivet og interesseorganisasjonene mener om hvordan yrkesskadereglene fungerer og hvordan det kan bli bedre.

– De vil kunne dele erfaringer som er nyttig å ta seg med i oppfølgingen, sier hun.

Innspillsmøtet holdes den 15. mai. Påmeldingsfristen til Arbeids- og inkluderingsdepartementet er 12. mai.

Powered by Labrador CMS