(Foto: Astma-Allergi Danmark)

Forebygg håndeksem med en app

Astma-Allergi Danmark har utviklet nytt undervisningsmateriale til yrkesskolene om håndeksem og kontaktallergi.

Publisert

En gratis app sammen med brosjyremateriell gir blant annet informasjon om hvilke stoffer som kan være problematiske innenfor de enkelte fagene. Det gir elevene muligheten til å ta forholdsregler når de velger utdannelse.

Ta riktig yrkesvalg

Mange elever på yrkesskolene tenker ikke på at valg av yrke kan føre til at de kanskje får problemer med håndeksem og kontaktallergi i arbeidslivet. Det gjelder elever innenfor et bredt spekter av utdannelser, for eksempel frisører, kosmetologer, mekanikere, matvaremedarbeidere og bygningsarbeidere.

Astma-Allergi Danmark har derfor med støtte fra Undervisningsministeriet og med faglig støtte fra Videncenter for Allergi utviklet et undervisningsmateriale som består av en gratis app og en lærerveiledning med læringsark.

Lærere på yrkesskolene kan bruke materialet for å lære elevene hvordan de passer på seg selv slik at de unngår å utvikle eksem og kontaktallergi på hendene.

Følg din hånds utvikling

Gratisappen vil sammen med brosjyremateriellet gi informasjon om hvilke stoffer som kan være problematiske innenfor de enkelte fag. Elevene kan lære om årsaker til håndeksem, forebygging, hudpleie, hanskebruk og hva de gjør hvis de har eksemutbrudd. Ut over dette gjør appen det mulig å sammenligne bilder av den enkeltes hånd, slik at man kan følge en eventuell utvikling av håndeksem.

Også behandling

Har du allerede håndeksem, inneholder materialet opplysninger om hvordan du undersøker og behandler eksemen, og hvordan du eventuelt kan melde håndeksem som en arbeidsskade. Undervisningsmaterialet kan for eksempel inngå i undervisning der elevene arbeider med arbeidsmiljø, sikkerhet og personlig hygiene.

Appen er utarbeidet for undervisning på yrkesskolene, men kan brukes av alle som vil vite mer om håndeksem. Den er gratis og kan hentes i App Store eller Google Play.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS