Eneste varme motoriserte åndedrettsvern

Det finske bedriftshelseinstituttet har utført en stor kuldetest av åndedrettsvern. Instituttet har undersøkt ulempene ved bruken av åndedrettsvern, inkludert typer med vifte, under ekstremt kalde forhold.

Publisert
Rune Breivik.

– Innånding av kald luft i et motorisert åndedrettsvern kan gi ubehag for brukeren, opplyser Rune Breivik, teknisk selger PPE hos verneutstyrsprodusenten Swedol på Skedsmo. Det er også et kjent problem at det kan danne seg fuktighet og rim på åndedrettsvernet under kalde forhold, og i verste fall kan det dannes is i utåndingsventilen slik at masken ikke blir tett, forklarer han.

– Testen ved det finske bedriftshelseinstituttet avslører at når termometeret viser 20 minusgrader, er det motoriserte åndedrettsvernet CleanSpace det eneste som fortsatt har plussgrader inne i masken.

Vedlikeholdsfritt

– Swedol har forhandlet dette produktet i fem-seks år, forteller Breivik. Lufttilført åndedrettsvern er dyrt, så på grunn av prisen velger dessverre mange det bort. Et komplett sett med helmaske koster mellom 15 000 og 20 000 kroner.

– Men dette åndedrettsvernet er holdbart og vedlikeholdsfritt. Det skal selvsagt vaskes og holdes rent etter bruk, og det skal oppbevares riktig, slik som med alt annet personlig verneutstyr. Det må imidlertid ikke kalibreres eller kontrolleres av noen ekstern kontrollør, og du får en brukergaranti på fem år.

– Det er synd at ikke flere velger denne løsningen, mener Breivik, for åndedrettsvernet er 100 prosent tett med tanke på innånding av støv, gasser og andre skadelige stoffer. Dette skyldes overtrykket inne i masken.

– I tillegg gir denne typen åndedrettsvern brukeren et behagelig arbeidsmiljø. Jobber du for eksempel på steder der det er veldig varmt, får du tilført friskluft med en jevn temperatur inn i masken hele tiden.

– En annen fordel er at motoren og slangen er festet bak i nakken. Det betyr at det ikke er noen slanger som hekter seg fast dersom du skal jobbe på trange steder, for eksempel nede i en kum, sier Breivik.

Åndedrettsaktivert

– I tester med motoriserte åndedrettsvern skiller dette produktet seg ut ved å være både tørt og frostfritt. Hovedårsaken er at det er åndedrettsaktivert. Det blåser kun renset luft inn i masken når brukeren trekker pusten, i motsetning til andre åndedrettsvern som blåser luft inn i masken kontinuerlig.

– Den finske kuldetesten viste at det åndedrettsaktiverte viftesystemet reduserte luftstrømmen tilstrekkelig til at temperaturen i masken var på eller rundt 0°C, mens lufttemperaturen i andre aktive åndedrettsvern lå på rundt -10°C.

– Basert på resultatene fra undersøkelsen fraråder instituttet å bruke motorisert åndedrettsvern som blåser luft inn i masken kontinuerlig når man arbeider i temperaturer under -20°C, opplyser Rune Breivik i Swedol.

Les saken også i siste nummer av HMS-magasinet i år!

Powered by Labrador CMS