(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Mangelfull informasjon kan gi allergi

Alvorlige allergiske reaksjoner på arbeidsplassen kan skyldes feil og mangler i sikkerhetsdatablader fra produsentene, sier dansk professor. Hudlidelser utgjør nå 34 prosent av alle arbeidsrelaterte sykdommer på danske arbeidsplasser.

Publisert

Sikkerhetsdatabladene som følger med kjemiske stoffer, gir ikke alltid de ansatte tilstrekkelig veiledning til sikker håndtering av allergifremkallende kjemiske stoffer, viser forskning fra danske Videncenter for Allergi. Nesten hvert femte av de sikkerhetsdatabladene som pasientene hadde med seg, hadde en eller flere feil og mangler, viser undersøkelsen som er gjort på Videncenter for Allergis egne pasienter.

God informasjon forebygger

– Vi vet at god informasjon om håndtering av farlig kjemi forebygger alvorlig allergi hos ansatte. Derfor ser vi sannsynligvis også en sammenheng mellom utilstrekkelige sikkerhetsdatablader og forekomsten av allergi, sier Jeanne Duus Johansen, professor på Videncenter for Allergi og en av forskerne bak den undersøkelsen.

Manglende allergimerking

Forskerne fant at 18,6 prosent – det vil si 137 av 738 sikkerhetsdatablader som pasientene hadde med seg - hadde én eller flere feil og mangler. I over halvparten av sikkerhetsdatabladene fant forskerne manglende merking med koden R43 eller H317. Kodene skal markere innhold av et kjent allergen.

Allergi ikke nevnt

I tillegg nevner ikke en rekke av sikkerhetsdatabladene noe om allergi, til tross for at det produktet som medarbeideren hadde arbeidet med, inneholdt et allergen.

Stiller ikke høye nok krav

En av årsakene til den mangelfulle informasjonen er at lovgivningen ikke stiller høye nok krav til utformingen av sikkerhetsdatablader som skal vedlegges et produkt med allergener, sier Johansen.
– EU-lovgivningen setter etter mitt syn grenseverdiene for en rekke problematiske kjemikalier altfor høyt, og derfor ser vi at sikkerhetsdatabladene som følger med et produkt, ikke advarer brukerne i tilstrekkelig grad, mener hun.
Hvis det er under et visst nivå av et allergen i et gitt produkt, er leverandøren av produktet ikke forpliktet til å informere brukeren.
– Selv om det er svært lite av et allergen i et produkt, vil du kunne utvikle en hudlidelse hvis du bruker produktet gjennom lengre tid. Lovgivningen tar altså ikke høyde for alle eksponeringsscenarier, sier professoren.
Hudlidelser utgjør nå 34 prosent av alle anerkjente arbeidsrelaterte sykdommer, og mange blir sykmeldt eller må se seg tvunget til å skifte jobb på grunn av at de utvikler eksem og allergi overfor spesielle stoffer i arbeidsmiljøet.

Du kan lese hele rapporten her.

(arbejdsmiljoviden.dk)

Powered by Labrador CMS