Chipen håndverkereren bærer på seg på jobb. (Foto: Snickers Workwear)

Smarte arbeidsklær

Arbeidsklær utstyrt med smartteknologi kan bidra til et bedre arbeidsmiljø for profesjonelle håndverkere.

Publisert

I fem de landene Norge, Sverige, Storbritannia, Nederland og Belgia tester 100 håndverkere for tiden ut hvordan smarte arbeidsklær kan bidra til et sunnere arbeidsmiljø.

Det er verneutstyrsprodusenten Snickers Workwear som tester ut en bærbar chip som produsenten har utviklet selv. Chipen kalt Tracker 1 skal gjøre håndverkerne som arbeider mange timer på rad i et utfordrende arbeidsmiljø bedre i stand til å forebygge yrkesskader, heter det. Dette kan dreie seg om arbeidsutfordringer som forårsaker alvorlige belastninger, inkludert kne og hørsel.

Hørselsskader utbredt

Hver tiende svenske plages med tinnitus, og 50 prosent av alle svenske elever i videregående skole viser symptomer på tinnitus. Chipen inneholder en måler som måler støynivået på arbeidsplassen og kan dermed bidra til å forebygge skader på hørselen.

Knebeskyttere

Med et stort antall knenedslag pr. dag er risikoen stor for at en håndverker kan pådra seg alvorlige problemer med knærne. Det er derfor viktig å ha en knebeskyttelse som ikke er altfor slitt. Den bærbare chipen inneholder teknologi som varsler deg når det er på tide å bytte knebeskyttere. Den teller antall ganger du går ned på kne pr. dag.

Arbeidsplasstemperatur

For å kunne yte optimalt kreves det at håndverkerne kler seg på en måte som passer temperaturen på arbeidsplassen. Med chipen kan du måle på arbeidsplasstemperaturen og dermed få en indikasjon på hvilke klær du bør bruke.

Alle verdiene leses av på en mobil app som er koblet til gjeldende plagg og dermed gir håndverkeren informasjon for å skape bedre forutsetninger for å forebygge arbeidsskader.

Mer informasjon om testene og chipen kan du få av produsenten.

Powered by Labrador CMS