(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Nye regler for verneutstyr

EU har vedtatt nye regler for personlig verne­utstyr. EØS-landet Norge har litt tid på seg før de blir norsk lov.

Publisert

Reglene vil også gjelde for EØS-landene, men de skal først innom EØS-komiteen for godkjenning. I mellom­tida gjelder den gamle for­ordningen om verne­utstyr.

De nye reglene ble offentlig­gjort 9. mars 2016, og de ble dermed gjort gjeldende for EU-landene. Det er LOs Brüssel-kontor som melder dette.

Enklere og grundigere regler

Ifølge regjeringen.no er de viktigste endringene at visse bestemmelser er presisert og forenklet. Forslaget inneholder en mindre skjerpelse av kravene til visse produkter, ved at de endrer risiko­kategori til kategori III og dermed blir vurdert grundigere. Dette gjelder personlig verneutstyr til beskyttelse mot for eksempel drukning og kuttskader fra håndholdt motorsag.

Du kan lese mer om de nye EU-reglene for personlig verneutstyr her.

Powered by Labrador CMS