Ny forskrift for personlig verneutstyr. (Foto: Jan Tveita)

Ny forskrift om personlig verneutstyr (PVU) på plass

Det er fastsatt ny forskrift for personlig verneutstyr (PVU). Forskriften trådte i kraft 22. juni.

Publisert

Ny forskrift om personlig verneutstyr (PVU-forskriften) ble fastsatt og trådte i kraft den 22. juni 2018. Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2016/425 i Norge, opplyser DSB.

Strengere krav til utforming og produksjon

Forskriften stiller krav til utforming og produksjon av PVU som skal gjøres tilgjengelig på markedet, for å sikre vern av brukerens helse og sikkerhet og for å fastsette regler for fritt varebytte for PVU i EØS-området. Forskriften forvaltes av DSB, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Overgangsregler

Den gamle forskriften om personlig verneutstyr vil bli opphevet i statsråd over sommeren. Det gis imidlertid overgangsregler:

  • PVU som omfattes av og er i samsvar med den gamle PVU-forskriften og som bringes i omsetning før 21. april 2019, kan fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet.
  • EU-typeprøvingssertifikater og beslutninger om godkjenning etter den gamle PVU-forskriften skal være gyldige fram til 21. april 2023 med mindre de utløper før den datoen. Den nye forskriften finner du her.

DSB melder at det også er kommet en ny forskrift om gassapparater.

(dsb.no)

Powered by Labrador CMS