(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Frykter at nitril­hansker kan gi eksem

Engangs­hansker av nitril er blitt popu­lære i stadig flere yrker. Nå mistenker svenske dermatologer at gummi­materialet er årsak til en oppsving i eksem.

Publisert

En ny under­søkelse viser nemlig at hver femte sykehus­medarbeider i det sørlige Sverige har hatt hånd­eksem det siste året, opplyser det svenske tidsskriftet Arbetsliv.

Det er et alarmerende tall, skriver tidsskriftet, men ennå vet vi ikke sikkert hva det skyldes. Men derma­tologer mistenker at en ny og populær engangs­hanske av gummi kan stå bak eksem­tilfellene.

Skjerpede hygienekrav

De siste årene har hygiene­kravene blitt inn­skjerpet i flere bransjer. Dermed øker også behovet for å bytte hansker ofte. Bruken av såkalte nitril­hansker av gummi har eksplodert. Slike er nå ca. 15 ganger vanligere enn for ti år siden.

– Det har lenge vært kjent at helse­personell er veldig utsatt. Det nye er at hanske­bruken har økt, samtidig som man har sluttet å kjøpe vinyl­hansker av miljø­hensyn og heller gått over til gummihansker av nitril.

Det sier Ann Pontén, som er overlege ved Yrkes- och miljö­derma­tologiska avdelningen ved Skånes universitets­sykehus i Malmö.

– Ulike kjemikalier kan gi allergi om du får for mye på deg, sier Pontén.

Yrkesdermatologens laboratorium har analysert de kjemiske stoffene som finnes i gummihanskene, og over 500 sykehus­ansatte har blitt under­søkt med en allergitest, for å få svar på om det er hansken som står bak det alarmerende antallet eksem­tilfeller. Resultatet vil bli presentert i september.

(arbetsliv.se)

Generelle hanskeråd

  • Sørg alltid for å være tørr på hendene før du tar på deg hansker.
  • Etter bruk, skyll hanskene utvendig og heng dem til tørk.
  • Alle hansker har en gjennom­trengningstid som akkumuleres etter hver gangs bruk: Hvis denne er oppgitt til f.eks. én time for et gitt kjemisk stoff, kan du utsette hanskene for stoffet i f.eks. to ganger 30 minutter før stoffet må antas å kunne komme i kontakt med huden. Da skal de kasseres.

Sunne hender

Prosjektet Sunne hender gir råd om hanske­bruk til særlig renholdere og frisører, som er to av de yrkes­gruppene der håndeksem er mest vanlig.
Prosjektet drives av NHO Handel og NHO Service. http://www.sunnehender.no/

Mer om oppstarten av prosjektet (15/8-2015):
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=5766&categoryID=140

Norsk forskning

Statens arbeids­miljø­institutt (STAMI) har i årene 2014-16 et forsknings­prosjekt for å studere arbeids­relaterte hud­problemer.
https://stami.no/prosjekt/work-related-skin-diseases-norway-skin-cancer-nordic-countries-impact-work-environment-factors-skin-problems-skin-cancer-epidemiological-study-general-populatio/

 

Powered by Labrador CMS