Pårørendedagen er i dag 22. september.
Pårørendedagen er i dag 22. september.

I dag er Pårørendedagen

I 2017 tok Pårørendealliansen initiativet til at norske pårørende måtte ha en egen dag, slik andre land hadde hatt lenge. Datoen ble 22. september. I år ønsker Pårørendealliansen å sette søkelyset på unge pårørende.

Publisert
To ildsjeler i Pårørendealliansen gjennom flere år: F. v. Anne-Grethe Terjesen og Anita Vatland.
To ildsjeler i Pårørendealliansen gjennom flere år: F. v. Anne-Grethe Terjesen og Anita Vatland.

I år setter Pårørendealliansen fokus på Unge Pårørende, opplyser Pårørendealliansen på sine hjemmesider. Dette er unge i aldersgruppen 15 til rundt 25 år som setter livet sitt på vent fordi de er i en pårørenderolle. Denne gruppen går ofte under radaren i mange sammenhenger og av flere årsaker.

Identifiser – lytt – hjelp

Det er vanskelig å fortelle om til venner, til lærere og til helsepersonell. Mange har ikke forståelse for at de er pårørende – det er bare sånn. Flere vil ikke fortelle om vanskelige forhold hjemme, fordi de er redd for hva det fører til for familie og søsken.

Pårørendealliansen oppfordrer til å iverksette et mer systematisk arbeid med og for denne gruppen. De kan trenge hjelp med fraværsregelen, de trenger hjelp til familien og til seg selv, de trenger ulike støttende tilbud, de må slippe økonomiske bekymringer, de kan trenge utvidede ordninger i Lånekassen og ekstra forståelse på jobben.

Unge pårørende er første og fremst unge – vår felles oppgave må være å gjøre det enklere å være pårørende så de kan klare seg best mulig og komme i gang med sitt eget liv.

800 000 pårørende

Det er over 800 000 pårørende i Norge som på ulike måter yter halvparten av all omsorg for syke og eldre. Men mange må streve når den offentlige hjelpen ikke er i samsvar med behovet, og denne belastningen gjør at mange pårørende selv blir utslitt og ender opp som nye pasienter.

Det må ikke være slik. Med mer støtte fra kommunene, arbeidsplassene og støtte i samfunnet så kunne dette vært unngått.

Du kan lese mer om Pårørendedagen ved å gå inn på nettsiden https://parorendedagen.no/

Powered by Labrador CMS