Forside-HMS-5-15

Det nye HMS-magasinet snart ute

Det nye HMS-magasinet er på vei ut til abonnentene. Tema i bladet er arbeidsmiljø.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

Hvordan skaper vi et godt arbeidsmiljø på jobben? Dette har HMS-magasinet forsøkt å finne svar på ved å besøke store og små arbeidsplasser rundt om i landet. Vi har blant annet vært hos Gausdal Landhandleri på Lillehammer, der de legger stor vekt på å holde kontakten med folk som er sykmeldte:

– Du må tørre å følge opp folk som blir borte fra jobb. Spesielt i starten av sykefraværet er dette viktig, understreker personalsjef Trine Sommerfelt Stenberg.

John Magnar Lysbakken er glad for å ha en arbeidsgiver som viste forståelse og tok hånd om ham i en vanskelig periode i livet: – Når du er i en slik livssituasjon, er det spesielt viktig å ha en arbeidsplass der du føler at du trives og at folk tar seg av deg, understreker han.

Les mer om arbeidsmiljø og trivsel i Gausdal landhandleri i bladet!

Nærværsarbeid nytter

– Det nytter å drive et systematisk nærværsarbeid. Det handler om å bli sett og hørt på jobb. Så enkelt – og så vanskelig er det, sier tjenesteområdeleder Kristin Lindberget ved Lillehammer Helsehus. Sammen med avdelingsleder Lars Erik Engen har hun snudd mistrivsel til trivsel og sykefraværet fra å være urovekkende høyt til å bli lavt ved avdeling F2 ved helsehuset.

– Alt handler om ansvar – ansvar for hverandre og å se hverandre på jobb. Arbeidsmiljø er ferskvare, sier avdelingsleder Lars Erik Engen.

Les mer om nærværsarbeidet ved Lillehammer Helsehus i HMS-magasinet!

Øker sikkerheten ved observasjon

Greif i Fredrikstad går nye veier for å ivareta sikkerheten for sine ansatte. Bedriften som produserer industriell emballasje, har tatt i bruk atferdsbasert observasjon (BBO) for å forebygge skader og sykefravær: – Sikkerheten er blitt betydelig forbedret, ikke minst fordi de ansattes oppmerksomhet er blitt mye større, konstaterer plassjef Torgeir Hjertaker fornøyd.

Les mer om atferdsbasert observasjon ved Greif i bladet.

Grønt sykehus

Dagkirurgisk senter (DKS) ved Ahus på Lørenskog har jobbet lenge med miljøet på avdelingen, også før hele sykehuset nylig ble sertifisert som «Grønt sykehus»:

– Det er enkeltpersoners engasjement som avgjør om du lykkes med å skape et grønt miljø, understreker avdelingssjef Mariann Aaland ved DKS.

Les mer om sykehusets innsats for å bli miljøsertifisert i HMS-magasinet.

Arbeidsmiljøet etter ulykken

Hva skjer med de ansatte etter at de har opplevd en alvorlig ulykke i arbeidsmiljøet?

Dette ønsket vi å finne svar på og besøkte Mills i Fredrikstad som ble rammet av en kraftig gasseksplosjon for tre år siden. En person omkom og tre ble skadet som følge av eksplosjonen.

– Slike hendelser preger deg lenge, sier prosjektingeniør Øystein Olsen ved Mills. Han var på jobb den dagen ulykken inntraff.

– Ulykken påvirket ikke våre arbeidsrutiner i ettertid, men den påvirket våre holdninger til rutiner og sikkerhet, understreker han.

Les mer i HMS-magasinet om Mills etter ulykken.

Fyldige fagsider

På fagsidene i bladet kan du finne mye nyttig lesestoff, blant annet får du gode tips og råd om juss og arbeidsmiljø. HMS-rådgiverne våre er også på plass som vanlig!

Er du på utkikk etter nye produkter, finner du flere av dem i bladet.

God lesning!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS