strømulykke-app

App for strømulykker

Energi Norge har sammen med fem andre interesseorganisasjoner utviklet en applikasjon for Android og Apple-enheter som viser hvordan man skal forholde seg ved strømulykker.

Publisert

(Foto: Energi Norge)

På bakgrunn av høye personskadetall i kraftnæringen har Energi Norge utarbeidet en gratis strømulykke-app i samarbeid med Norsk Teknologi (Nelfo), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), El & IT Forbundet og regionale verneombud.

– Applikasjonen er et nyttig oppslagsverk for rutiner ved melding av strømulykker, sier HMS-rådgiver Maria Benestad Astrup i Energi Norge.

Økt innrapportering

I 2012 var det i kraftnæringen 20 innrapporterte strømulykker som førte til personskader, ifølge DSB. Selv om antallet ulykker har gått betydelige ned de siste 40 årene, kan det fortsatt finnes mørketall. Et viktig formål med applikasjonen er derfor å bidra til at flere melder om skader, skriver Energi Norge på sine nettsider.

– Ved økt innrapportering blir den reelle oversikten over antall og typer strømskader bedre, noe som igjen kan føre til økt oppmerksomhet og forbedringstiltak. Dette vil videre redusere antallet og alvorlighetsgraden på strømulykkene, sier Benestad Astrup.

Hun viser videre til forskriften om sikkerhet ved arbeid og drift av elektriske anlegg hvor det står at "alle virksomheter skal ha en overordnet planlegging for ulykkesberedskap".

– Med god sikkerhetsopplæring og kontinuerlig forbedringsarbeid i bedriftene, kan man hindre at ulykker skjer. Applikasjonen kan være en brikke i det overordnede planarbeidet innenfor HMS, sier Benestad Astrup.

Energi Norge anbefaler alle som arbeider med strøm å installere Strømulykke-appen på sin smarttelefon. Den er tilgjengelig både i Appstore og Google Play.

(Energi Norge)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS