Medarbeiderundersoekelse-gjennomfoert-hva-naa

Medarbeiderundersøkelsen gjennomført – hva nå?

Boka Medarbeiderundersøkelsen – hva nå? retter seg mot ledere med personalansvar, og er en praktisk håndbok for hvordan du kan følge opp medarbeiderundersøkelsen i praksis når resultater foreligger. Boka vil også være av interesse for HR, vernetjenesten og tillitsvalgte.

Publisert

(Omslag: Gyldendal)

Medarbeiderundersøkelser er et verktøy for å kartlegge arbeidsmiljøet i virksomheten. Brukes medarbeiderundersøkelser som et dialogverktøy, kan opplevelsen av pliktløp erstattes med opplevelsen av å delta i en utviklingsprosess, ifølge forfatterne Marianne Hauan Molstad og Tone Aarum Sæter.

I denne boka får du:

● Innføring i dialogmodellen, som viser hvordan du steg for steg kan gjennomføre oppfølgingsarbeidet.

● Konkrete råd og tips til hvilken rolle du bør ta, og hva du bør gjøre underveis i arbeidet.

● Innblikk i hvordan du kan bruke medarbeiderundersøkelsen til å utvikle ditt eget lederskap.

● Vite hvordan hele virksomheten kan jobbe systematisk og helhetlig med dette, og hva du som leder og virksomheten kan få igjen for arbeidet.

Dialogen står sentralt

Sentralt står dialogen, der ledere og medarbeidere har felles ansvar for utviklingen av et godt arbeidsmiljø. Vi er hverandres arbeidsmiljø året rundt. Arbeidsmiljø er ikke noe vi bare har. Vi gjør det, sammen, understreker forfatterne.

Boka er på 140 sider og koster 289 kroner. Den er utgitt på Gyldendal forlag.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS