Det-gode-arbeidsmiljø
Det-gode-arbeidsmiljø

Det gode arbeidsmiljø

Boken Det gode arbeidsmiljø formidler og diskuterer temaer og problemstillinger knyttet til vår tids arbeidsliv og mulighetene for å skape et godt og produktivt arbeidsmiljø.

Publisert

(Omslag: Fagbokforlaget)

Det gode arbeidsmiljø består av fem deler: (1) individet i organisasjonen, (2) samspill i organisasjoner, (3) organisasjon og samfunn i endring, (4) helse og stress i arbeidslivet og (5) organisasjonens hjelpere. Temaene dekkes av 23 bidragsytere innenfor sine fagfelt i Norge.

Organisasjonens hjelpere

Boken retter også et kritisk blikk på organisasjonens hjelpere gjennom å diskutere organisasjonskonsulenters rolle og bruken av tester ved lederutvelgelse. Videre drøftes hvordan arbeidsmiljøarbeidet må legges opp for å være i tråd med arbeidsmiljølovens prinsipper og regler.

Boken er skrevet for alle som er interessert i arbeidsmiljø- og organisasjonspsykologi, særlig for studenter og dem som har et spesielt ansvar for mennesker i organisasjoner, personalledere, verneombud, personalkonsulenter, HMS/BHT-personell, tillitsvalgte etc.

Professorene Ståle Einarsen og Anders Skogstad ved Universitetet i Bergen er redaktører for boken.

Det gode arbeidsmiljø (2. utgave) utkommer på Fagbokforlaget. Boken er på 475 sider og koster kr. 539,-

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS