(Foto: Unio)
(Foto: Unio)

Politimann kåret til Årets verneombud

Prisen Årets verneombud 2017 er tildelt hovedverneombud Kjell Ivar Sletten i Vest politidistrikt for sitt arbeid for å forbedre arbeidsmiljøet i en krevende tid for politidistriktet.

Publisert

– Gjennom sitt engasjement og langvarig, tålmodig arbeid har han bidratt til å forbedre arbeidsmiljø, ytringskultur og sikkerhet for de ansatte i en krevende periode for politidistriktet, preget blant annet av flere varslingssaker, sier sekretariatssjef Ingjerd Hovdenakk i Unio.

Sletten var hovedverneombud i sju år – fra 2010 til i sommer.

– Kjell Ivar Sletten har som hovedverneombud gjort en innsats ut over det som blir krevet av rollen, og han har jobbet systematisk med å engasjere alle deler av vernetjenesten i arbeidet, sier Hovdenakk.

Første Årets verneombud

Prisen «Årets verneombud» deles ut for første gang i år, og tildeles den som over tid har engasjert seg som et aktivt verneombud, og lagt ned en ekstraordinær innsats for å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidstakerne på arbeidsplassen.

– Det skal finnes verneombud i alle virksomheter, men likevel får verneombudene lite oppmerksomhet i det offentlige rom. Unio har derfor opprettet en verneombudspris som skal skape oppmerksomhet rundt vernetjenestens arbeid og bidra til å heve statusen på arbeidet som verneombudene utfører, sier Hovdenakk.

Viktig rolle på arbeidsplassen

Verneombudene har en viktig oppgave i norsk arbeidsliv. De skal påse at arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet ivaretas, at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og helsefremmende, og at arbeidsmiljølovens bestemmelser etterleves. Arbeidsgiver har ansvaret for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, men verneombudet skal, i samarbeid med ledelsen og de tillitsvalgte, ivareta de ansattes interesser når det gjelder arbeidsmiljøet.

Den første årlige verneombudsprisen ble delt ut på Unios verneombudskonferanse 10. november 2017 på Scandic Holmenkollen Park Hotell.

(Pressemelding fra Unio)

Powered by Labrador CMS