Øistein Knudsen jr.
Øistein Knudsen jr.

Ny sjef for Sivilforsvaret

Øistein Knudsen jr. er ansatt som sjef for Sivilforsvaret. Knudsen er i dag ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet.

Publisert

Øistein Knudsen har fullført embetsstudiet i sykepleievitenskap, og har en rekke høyere kurs og omfattende etterutdanning, blant annet fra NATO Defense College i Roma. Han har lang erfaring fra ulike lederroller innenfor samfunnssikkerhet.

Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Jeg er svært tilfreds med at Øistein Knudsen jr. skal lede Sivilforsvaret inn i en tid med flere utfordringer som trenger operativ og strategisk kompetanse. Sivilforsvaret skal være befolkningens fremste beskytter når det virkelig gjelder, og dette oppdraget skal balanseres opp mot aktivitet i fredstid, sier DSB-direktør Elisabeth Aarsæther.

– Med Knudsen som sjef vil både tjenestepliktige og ansatte få en meget erfaren leder, og jeg ser frem til samarbeidet, sier hun.

Øistein Knudsen jr. tiltrer stillingen til vinteren.

(dsb.no)

Powered by Labrador CMS