Signering-TI-Kiwa

Teknologisk Institutt kjøpt opp av nederlandsk selskap

Det nederlandske selskapet Kiwa NV har kjøpt 100 prosent av aksjene i Teknologisk Institutt.

Publisert

Den nederlandske Kiwa-ledelsen signerer avtalen med TI. (Foto: Kiwa)

– Dette er meget positivt for Teknologisk Institutt, våre kunder og alle våre dyktige ansatte, sier adm. direktør Vibeke Strømme i Teknologisk Institutt i en pressemelding sendt ut i forbindelse med oppkjøpet.

Teknologisk Institutt (TI) har dype røtter i norsk industri. Selskapets lange historie strekker seg tilbake til Statens Teknologiske Institutt, som ble stiftet i 1917. En annen viktig del av selskapets aktivitet stammer fra laboratorievirksomheten til Kongsberg Våpenfabrikk. TI har kontinuerlig utviklet sine tjenester i takt med endringene i industrien. På veien har selskapet gjort flere oppkjøp for å befeste sin posisjon som en ledende nasjonal aktør i TIC-bransjen (Testing, Inspeksjon og Sertifisering).

Spisskompetanse

TI har i dag spisskompetanse i blant annet materialteknologi, kalibrering og sertifisering, samt relatert opplæring. Selskapet har 200 ansatte fordelt på Oslo (hovedkontor), Kongsberg, Stavanger, Bergen, Haugesund og Trondheim, og hadde i 2014 en omsetning på 272 MNOK.

Internasjonalt selskap

Kiwa er en ledende aktør i TIC-bransjen i Europa. Selskapet er en del av ACTA Holding, sammen med Inspecta og Shield Group. ACTA har i dag mer enn 4000 ansatte i 35 land og en omsetning på omtrent 375 millioner Euro i 2015. Selskapet har en ambisiøs vekststrategi for å bli en verdensledende aktør i utvalgte TIC-nisjer.

Kiwas overtakelse av TI vil trolig finne sted i midten av november, etter at Konkurransetilsynet har gjort sine vurderinger. Deloitte har bistått Stiftelsen Teknologisk Institutt i salgsprosessen.

God plattform i Norge

– Oppkjøpet av TI passer godt inn i våre vekstplaner. Selskapet har en sterk nasjonal posisjon innen sertifisering, materialteknologi, kalibrering og opplæring. Dette er fagområder som Kiwa i dag er aktive i, men som vi ikke har vært representert i Norge med. TI er en god plattform for økt salg av våre tjenester i Skandinavia. Under våre besøk hos TI i Norge har vi møtt vennlige og høyt kompetente ansatte som deler en kultur lik den vi har i Kiwa, sier Paul Hesselink, adm. direktør i Kiwa.

– TI har nå fått en sterk industriell eier. Dette gjør selskapet bedre rustet for videre utvikling og vekst. Gjennom Kiwa styrker vi tjenestetilbudet til våre kunder og det skandinaviske markedet. Samtidig blir vi også i bedre stand til å følge våre mange internasjonale kunder ut av landet, sier Vibeke Strømme, adm. direktør i TI.

Partene er enige om ikke å offentliggjøre finansielle data knyttet til transaksjonen.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS