Kvalitets- og HMS-sjef Steinar Fjeldstad Würth

2500 nye datablad for kjemiprodukter på plass

Ca. 2500 sikkerhetsdatablad for kjemiprodukter er fornyet og på plass. Den arbeidskrevende prosessen er en følge av den nye merkeforskriften som trådte i kraft fra 1. juni i år. For Würth dreier det seg om både egenproduserte og innkjøpte produkter.

Publisert

Steinar Fjeldstad er kvalitets- og HMS-sjef i Würth Norge. (Foto: Würth)

For de egenproduserte produktene får Würth-konsernet sikkerhetsdatabladene fra en ekstern leverandør i Tyskland. Konsernet stiller de samme strenge kravene til databladene der kjemiproduktene kommer fra eksterne leverandører.

Ny forordning

Omleggingen skyldes den nye CLP-forordning (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) i EU og EØS. Forordningen har som mål å sikre et harmonisert system for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.

Overgangsordning

For produkter som allerede er i omsetning, er det gitt en overgangsordning på to år. Det betyr at man fremdeles kan ha kjemiprodukter med gammel merkeforskrift i hyllene. Det gir leverandørene mulighet til å selge ut produkter på lager i løpet av disse to årene. Uansett er alle sikkerhetsdatablad hos Würth oppdatert etter CLP-reglene fra juni i år. Den nye merkeforskriften gjør at alle kjemiprodukter får enda tydeligere og mer lettforståelige faresymboler. Symbolene er laget slik at det skal være lett for menigmann å forstå dem.

Stor kjemiproduktleverandør

Würth Norge er en stor leverandør av kjemiprodukter, og kvalitets- og HMS-sjef Steinar Fjeldstad forteller at markedet allerede har reagert svært positivt på de nye sikkerhetsdatabladene. For kundene er det enkelt å få tilgang til sikkerhetsdatabladene. De ligger på Würth Norges nettsider, men de er også tilgjengelig hos ECOOnline og coBuilder.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS