Gi-en-sjanse

Vil ha unge ut i jobb

En kampanje ber arbeidsgivere om å gi jobb til 24 300 unge med nedsatt arbeidsevne. Oppfordringen kommer fra Norges åtte største arbeidslivsorganisasjoner.

Publisert

(Foto: Kampanjen Gi en sjanse)

LO, NHO, KS, YS, Spekter, Unio, Akademikerne og Virke står bak kampanjen, som støttes av Nav og Arbeids- og sosialdepartementet.

Unge trenger hjelp

24 300 unge under 30 år med nedsatt arbeidsevne står klare til å jobbe, men de trenger hjelp til å komme i gang. De har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller andre utfordringer. Det er disse kampanjen vil få ut i jobb.

Hjelper med tiltak

Unge som går lenge arbeidsledige på grunn av sykdom eller andre hindringer, er spesielt utsatt for å falle helt utenfor arbeidslivet. De risikerer å miste troen på seg selv og evnen til å fungere godt i arbeidslivet. Jo lenger de går ledige, jo vanskeligere blir det å komme inn i jobb. Den sosiale og samfunnsøkonomiske kostnaden ved at unge forblir ledige er enorm. Derfor tilbyr myndighetene tiltak som gjør det enklere og tryggere for arbeidsgiver å åpne dørene. Nav lager i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker en plan for å sikre at den unge får nødvendig oppfølging, slik at han eller hun kan gjøre en god jobb. Mentorordning, lønnstilskudd og tilrettelegging på arbeidsplassen er noen av tiltakene som er tilgjengelige gjennom Nav-systemet. Kampanjen oppfordrer arbeidsgivere til å ta i bruk slike tiltak. Organisasjonene vil at flere arbeidsgivere skal bli oppmerksomme på tiltakene og gi unge en sjanse.

Gi en sjanse

Flere offentlige og private arbeidsgivere har god erfaring med å ansette unge som har slitt med å komme ut i jobb. Arbeidsgivere rapporterer at de har fått lojale og dedikerte medarbeidere. På www.giensjanse.no kan arbeidsgivere melde sin interesse hvis de vil vite mer om tilbud fra myndighetene og hvis de vil gi noen en sjanse. På nettsiden finnes også mer informasjon om kampanjen, om tilbudene fra Nav og om bistand fra organisasjonene i arbeidslivet.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS