Personlig verneutstyr er påkrevd i jobben til rivningsarbeidere. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Støv på byggeplassen er et oversett problem

Å bli eksponert for kvartsstøv i arbeidsmiljøet øker risikoen for sykdommer som kols og silikose, spesielt blant saneringsarbeidere. Et oversett arbeidsmiljøproblem, mener danske forskere, som har utviklet en ny forebyggingsmetode.

Publisert

Når saneringsarbeidere går rundt mellom støvende materialer på byggeplassen, puster de inn silisiumholdig støv i store mengder, og noen arbeidsoppgaver er langt verre enn andre, skriver nettstedet amid.dk.

– Men ofte tar det mange år fra man blir eksponert til man blir syk av det, og kanskje er det en av årsakene til at vi ikke har vært så oppmerksomme på problemet, mener Hans-Jørgen Limborg fra TeamArbejdsliv.

Skap en forebyggingskultur

Forskere fra TeamArbejdsliv og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har, sammen med flere saneringsbedrifter, utviklet en ny forebyggingsmetode som skal få arbeidsplassene til å bli mer oppmerksomme på det oversette problemet.

– Vi har sett på støvproblemet i et bredere perspektiv, og hvordan vi kan få en bransje til å bli motivert og skape noen nye felles normer for en god forebyggingskultur. Ett av våre mål var å sette søkelyset på den kulturen som fremmer eller begrenser støvforebygging i praksis, sier Limborg.

– Et av de tiltakene som viste seg å fungere godt, var å bruke den positive innfallsvinkelen, der vi ikke bare har sett på regler og det vi , men i stedet sett på det vi kan gjøre for å unngå støv, forteller Limborg.

Det er vanskelig å etablere en kultur for forebygging i et saneringsteam, fordi de ofte bare arbeider sammen kort tid om gangen med skiftende arbeidsoppgaver. Mange er innleid fra andre firma, og en del snakker ikke arbeidsspråket. Derfor må en forebyggingskultur skapes forfra hver gang.

En plan for hvert prosjekt

Man må derfor lage en plan for hvert saneringsprosjekt for å begrense eksponeringen for støv. De danske forskerne har utviklet et verktøy i form av en sjutrinnsplan som tar for seg de momentene som er viktige for å sikre god forebygging. Eksempelvis plassinnretning, identifisering av støvskapende arbeidsoppgaver, teknisk forebyggingsutstyr, trening og instruksjon, samt daglige samtaler, skriver nettstedet amid.dk.

Du kan lese hele rapporten kalt «Styr på støvet» her.

(amid.dk)

Powered by Labrador CMS