Kvinnelig renholdsarbeider lener seg mot utstyrsvognen sin og smiler mot kamera.
SLITSOMT ARBEID: Renholdere er et eksempel på en yrkesgruppe der mange opplever at jobben tar mye tid og energi fra privatlivet, selv om de i liten grad forventes å være tilgjengelige for jobbhenvendelser utenfor arbeidstid.

Undersøkelse: Jobben stjeler av privatlivet for en av tre

Nær hver tredje arbeidstaker opplever at jobben tar så mye tid eller energi at det går utover privatlivet. Men det er ikke nødvendigvis de samme som opplever at de må være tilgjengelige til enhver tid.

(HMS-magasinet og NTB:) Opplevelsen av at jobben går ut over privatlivet er aller mest utbredt blant dem som jobber i undervisningsyrker og blant ledere i hotell, restaurant og varehandel, der nesten halvparten av de spurte sier at arbeidet går ut over privatlivet.

Det viser tall fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2022 fra Statistisk sentralbyrå.

Alltid tilgjengelig

Samtidig sier nesten én av fire, 23 prosent, at de opplever at det forventes at man skal være tilgjengelig for jobbhenvendelser i fritiden.

Andelen som opplever at jobben går utover privatlivet, er noe høyere blant kvinner enn blant menn, 35 prosent blant kvinner mot 28 prosent blant menn.

Men flere menn enn kvinner opplever at det forventes at de skal være tilgjengelig for jobbhenvendelser i fritiden. Blant menn er andelen 27 prosent, blant kvinner svarer 19 prosent det samme.

Kjønnsforskjeller

Ingrid Haugland, førstekonsulent i Statistisk sentralbyrå, forklarer kjønnsforskjellene i undersøkelsen slik:

– Kjønnsforskjellen kan tenkes å henge sammen med at menn er overrepresentert i yrker der mange opplever at det forventes at man er tilgjengelig utenom arbeidstid, som ledere, jordbrukere og sikkerhetsarbeidere, mens kvinner er overrepresentert i yrker som mange opplever at går utover privatlivet, som i medisinske yrker, pleie- og omsorgsyrker og i undervisningsyrker.

Ikke nødvendigvis sammenheng

Levekårsundersøkelsens kartlegging viser at det ikke nødvendigvis er en direkte sammenheng mellom å oppleve jobben som et energisluk som går ut over fritiden og kravet om alltid å være tilgjengelig. 

I flere kategorier av lederyrker er det flere som oppgir at det forventes av dem at de er tilgjengelige, enn som mener jobben stjeler for mye tid og energi fra privatlivet.

Nederst på listen over yrker som forventes å være tilgjengelig for jobbhenvendelser på fritiden finner vi renholdere. Her oppgir bare 8 prosent at dette er en forventning som stilles til dem. 

Men samtidig sier 25 prosent av dem at jobben tar så mye tid eller energi at det går ut over privatlivet, ukentlig eller oftere.

Ansatte innen kundeserviceyrker er heller ikke mye utsatt for jobbhenvendelser utenfor arbeidstid, bare 15 prosent sier dette er en forventning til dem. 

Men det de gjør innenfor arbeidstiden er likevel så belastende at 38 prosent av dem mener det ofte går ut over privatlivet.

Powered by Labrador CMS