Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Velkomment varslerutvalg

LEDER: Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal gjennomgå varslingsbestemmelsene i arbeidslivet.

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra HMS-magasinet 6/2016.

Utvalget er satt sammen av fagpersoner, presse og folk som har praktisk erfaring med å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidslivets parter vil også være representert i utvalget.

Vi mener det er et klokt trekk av myndighetene å nedsette dette varslingsutvalget. I de siste årene har vi altfor ofte hørt historier om enkeltpersoner som har stått fram og fortalt både internt og eksternt om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, det være seg korrupsjon, bedrageri, brudd på sikkerhetsbestemmelser eller uforsvarlig behandling av klienter eller pasienter. Flere som har stått fram, har i ettertid har fått lide for det. Enkelte har blitt straffet av arbeidsgiver for det de har sagt eller skrevet, andre er blitt stemplet som bråkmakere, og atter andre har følt seg utstøtt fra arbeidsplassen. De har kort sagt følt seg som fritt vilt.

Dette er uakseptabelt og bekrefter at varslervernet i norsk arbeidsliv ikke er sterkt nok. Enhver vil forstå at dersom du blir møtt med denne typen negative sanksjoner, så velger du å holde munn og ikke stå fram.

På arbeidsplasser der det råder ytringsfrihet og der det er rom for kritikk, er det lite behov for varsling. Vi håper og tror at disse arbeidsplassene representerer det store flertallet, men dessverre tror vi det ikke er slik overalt i norsk arbeidsliv. Derfor ser vi med stor interesse fram til konkrete resultater av varslingsutvalgets arbeid når den tid kommer.

Med vennlig hilsen
Jan Tveita
Redaktør

Lederartikkelen er hentet fra HMS-magasinet 6/2016.
Du kan lese mer om bladet her

Powered by Labrador CMS