Vis respekt for verneombudet

Fra HMS-magasinet 4/2014: «Selv om det dreier seg om unntakene, er det likevel uakseptabelt at enkelte arbeidstakere ikke respekterer og anerkjenner verneombudets virke.»

Publisert

Du kan kommentere artikkelen helt nederst på siden

Å sørge for et godt og trygt arbeidsmiljø er først og fremst arbeidsgivers ansvar. Men det er ofte de ansatte som har mest kunnskap om egen arbeidsplass og egne arbeidsforhold. Og ikke minst er det de ansatte som rammes dersom ulykken er ute.

Men hva gjør du som ungt og ferskt verneombud når dine eldre og mer erfarne kolleger ikke vil høre på deg og rette seg etter det du sier?

Dette spørsmålet stiller Espen Evjen (19), verneombud hos oljeutstyrsleverandøren Weatherford på Forus utenfor Stavanger.

– Det er en utfordring å jobbe med HMS når eldre og mer erfarne kolleger i bedriften ikke respekterer det du sier, understreker han. Det er de som har lengst fartstid i bedriften som er tyngst å jobbe med, legger han til. De finner seg ikke i å bli tilsnakket av en 19-åring.

Evjen understreker at dette ikke gjelder alle veteranene på arbeidsplassen, det dreier seg kun om et mindretall.

– Som voksen har du en viss autoritet du kan ta med deg inn i rollen som verneombud, men som ung mangler du denne, fortsetter Evjen. Eldre kolleger kan lett påvirke og «smitte» yngre og nyansatte med sine dårlige vaner. Dette er noe bedrifter bør tenke på, særlig når de setter nyansatte til å jobbe sammen med gamle travere, mener han.

Selv om det dreier seg om unntakene, er det likevel uakseptabelt at enkelte arbeidstakere ikke respekterer og anerkjenner verneombudets virke. Er du blitt valgt til verneombud på en arbeidsplass, har du fått tillit til å skjøte et viktig verv: Å ta vare på sikkerheten for deg og dine kolleger. Du har til og med rett til å stanse arbeidet dersom du observerer at arbeidet går på sikkerheten løs og at det er stor fare for at det kan skje en ulykke. Og det er ikke alltid slik at det er de eldre og mer erfarne arbeidstakerne som jobber sikkert. Som eldre legger du deg gjerne til visse vaner – eller uvaner – som kan vise seg å utgjøre en sikkerhetsrisiko for deg og dine kolleger. Da er det ikke utidig innblanding i arbeidet, men tvert imot nødvendig at noen sier ifra om dette.

I boka Verneombudet understreker de to forfatterne Ebba Wergeland og Paul Norberg hvor viktig verneombudets rolle er: ”Den som går i spissen for å hindre ulykker og forebygge arbeidsskader, sykdommer og uførhet, bør få heltestatus i samfunnet”.

Derfor er verneombudets rolle så viktig, der han eller hun står midt i arbeidet, spesielt i tilfeller der sikkerheten trues av bedrevitere.

Med vennlig hilsen

Jan TveitaRedaktør

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS