0412_hmsmagasinet

Våg å ta de gode konfliktene

«Hvor går grensen mellom fruktbar meningsutveksling og negative konflikter?»

Publisert

De fleste av oss skyr konflikter – i arbeidslivet som på de fleste andre samfunnsarenaer. Som oftest prøver vi å gå utenom, som Bøygen oppfordrer oss til i Peer Gynt.

Det er naturlig og menneskelig å være konfliktsky, fordi vi forbinder konflikter med noe negativt og destruktivt. Konflikter jager oss ned i skyttergravene, de skaper fastlåste isfronter mellom kolleger på samme arbeidsplass. Slik betraktet er konflikter til hindrer for utvikling og fremskritt, og de må derfor nøstes opp i før vi kan komme oss videre. Konflikten må håndteres, sier vi, og kaller det konflikthåndtering.

Men er alle konflikter destruktive? Er det mulig å snakke om den gode konflikten – den konstruktive konflikten som fører oss videre? Ja, mener hovedverneombudene ved Universitetet i Oslo (UiO), landets største kunnskapsbedrift:

– På arbeidsplasser der det foregår heftige diskusjoner og livlig meningsbrytning, kan det ofte gå hett for seg. En konflikt kan lett springe ut av en hissig meningsutveksling, sier hovedverneombudene Hege Lynne og Bjørg Hoff ved UiO.

– Men destruktive konflikter kan forebygges ved å lage gode spilleregler. Godt arbeidsverktøy og klare spilleregler hindrer at faglig uenighet ender opp som uløselige knuter.

Men hvor går grensen mellom fruktbar meningsutveksling og negative konflikter? Hvordan forebygger vi at en livlig diskusjon ender opp som en fastlåst konflikt?

– Makter vi å løse konflikten på lavest mulig nivå, utarter den ikke til noe stort og fastlåst.

For å lykkes med dette, er det nødvendig med spilleregler som alle parter føler eierskap til. Slik skaper vi gode møteplasser for frisk meningsutveksling, mener hovedverneombudene.

Men vi trenger også skolerte og årvåkne ledere som raskt griper inn i en begynnende konflikt og ikke lar den få sjansentil å utvikle seg til noe stort og uhåndterlig.

På denne måten våger du også å ta den gode konflikten når den oppstår.

Les mer om den gode konflikten i dette nummeret av HMS-magasinet!

Powered by Labrador CMS