Skremmende atferd mot trafikkontrollører

LEDER: «Statens vegvesen kan vise til episoder der ustabile personer har gått løs på kontrollører fordi de har blitt ilagt pålegg og bøter. I ett tilfelle utenfor Oslo angrep en vogntogfører kontrollørene med kniv.»

Publisert

Du kan kommentere artikkelen helt nederst på siden

Det store flertallet av oss som ferdes ute i trafikken, aksepterer at noen sjekker at alt er som det skal være, om kjøretøyet ditt er i forsvarlig stand eller om det er til fare for medtrafikanter. Benytter du deg av kollektive transportmidler, skal du betale for reisen og kunne fremvise gyldig billett. Slik er spillereglene.

Det er dessverre ikke alle som følger disse reglene. Noen godtar ikke å bli ilagt pålegg og gebyrer for feil og forsømmelser de står for. Dette er de i sin fulle rett til, men da blir det i så fall en sak for rettsapparatet.

Det som derimot ikke er akseptabelt, er at den som stoppes med et kjøretøy som ikke er i orden eller ikke kan vise gyldig billett, går løs på den eller de som er satt til å kontrollere dette. I den siste tiden har vi dessverre sett eksempler på mange slike skremmende hendelser.

Statens vegvesen kan vise til episoder der ustabile personer har gått løs på kontrollører fordi de har blitt ilagt pålegg og bøter. I ett tilfelle utenfor Oslo angrep en vogntogfører kontrollørene med kniv. Så ille har det blitt at Vegdirektoratet har måttet pålegge alle sine folk å bruke sikkerhetsvest i utetjenesten.

NSB kan berette om at deres kontrollører på togene har fått en farligere arbeidshverdag. De opplever stadig oftere å bli utsatt for vold når de er på jobb, og nå får de opplæring slik at de er forberedt på hva som kan møte dem når de gårom bord på arbeidsplassen sin.

Felles for disse uønskede hendelsene er at de gjerne kommer uten forvarsel, og det kan være vanskelig for kontrollørene å forutse når de oppstår.

En annet fellestrekk er at slike handlinger er fullstendig forkastelige, og de bør slås hardt ned på. Berørte etater og arbeidsgivere må ivareta sikkerheten for sine ansatte på best mulig måte slik at de har en trygg arbeidsplass å gå til.

Med vennlig hilsen Jan TveitaRedaktør

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS