0511_hmsmagasinet

Skal legen sykemelde alene?

Skal legene alene bestemme hva som skal til for å bli sykemeldt?

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra HMS-magasinet 5/2011- Skriv inn dine kommentarer nedenfor.

Forsker Silje Mæland ved forskningsselskapet Uni Research i Bergen ønsket nylig å foreta et vitenskapelig forsøk for å teste om sykemelding gjør arbeidstakere friskere eller sykere. For å gjennomføre forsøket, ønsket hun å samarbeide med allmennpraktiserende leger. Først tok hun kontakt med 250 leger – uten å få respons. Legene ønsket ikke å delta, forteller Mæland til Aftenposten.

Da utvidet hun antallet til 1500 allmennpraktiserende leger over hele landet. Samtlige vendte tommelen ned, forteller hun til avisen. Men 50 av dem begrunnet i alle fall hvorfor de avslo å delta i forsøket: Legene anså seg selv for å være de best kvalifiserte til å avgjøre hvem som bør sykemeldes. Og leger sykemelder bare der de mener det er nødvendig, heter det fra Legeforeningen.

Det er betimelig å stille noen spørsmål ved denne praksisen: Skal legene alene bestemme hva som skal til for å bli sykemeldt? Ligger det ikke noen skjønnsmessige vurderinger til grunn for en sykemelding av en arbeidstaker, noen vurderinger som også andre parter i arbeidslivet kan – og bør – ta del i?

For eksempel legger den nyeste IA-avtalen opp til at arbeidsgiver og lege skal snakke sammen om den sykemeldte. Det er også et mål i avtalen å få til et samarbeid mellom berørte myndigheter (Helsedirektoratet og NAV), Legeforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund og andre relevante fagmiljøer for å utarbeide forslag til faglig støtte og veiledning for sykmeldingsarbeidet.

Videre skal det innføres et system for regelmessige tilbakemeldinger til sykmelder om egen sykmeldingspraksis, sammenlignet med andre. Og det stilles krav i IA-avtalen om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for alle som skal sykmelde.

Med andre ord: Å vurdere en sykemelding er kanskje ikke så enkelt som legene vil ha det til, spesielt ikke når målet er å redusere antallet sykemeldte i arbeidslivet med 20 prosent i den nyeste IA-avtalen?

Det er kanskje på tide at legene stiger ned av sin høye hest og samarbeider med andre om sykmeldingsarbeidet i arbeidslivet?

Med vennlig hil sen Jan TveitaRedaktør

"

Du kan bestille abonnement på HMS-magasinet her,

- eller laste ned enkeltutgaver her.

"
Powered by Labrador CMS