0312_hmsmagasinet.jpg

Pappaskiltet: Nyttig, men ikke nok

Vi er inne i høysesongen for veiarbeid, og snart dukker et nytt trafikkskilt opp langs norske veier, nemlig Pappaskiltet.

Publisert

På pappaskiltet ser du bildet av en liten gutt og ei lita jente iført vernehjelm, ledsaget av følgende tekst: Kjør forsiktig, pappa jobber her.

Det er HMS- og kvalitetssjef Randi Kittilsen i Oslo Vei som har tatt initiativet og vært pådriver for å få tatt pappaskiltet i bruk i Norge – etter en idé fra Danmark:

– Jeg håper pappaskiltet blir tatt i bruk på veiene av entreprenører i hele Norge i sommer – og forhåpentlig medfører det en sikrere arbeidshverdag for alle dem som jobber på og ved trafikkert vei, sier Kittilsen.

Folk som har sitt daglige arbeid ute på veiene, rapporterer om en stadig mer aggressiv kjørestil og daglige nestenulykker. Bilistene tar ikke hensyn når de passerer anleggsområder, men raser hensynsløst forbi i høyt tempo. Dermed utsetter de arbeidsfolkene for stor risiko og livsfare.

Frank Stabu fra bedriften Veidrift på Langhus i Akershus sa det slik i forrige nummer av HMS-magasinet:– Å redusere fartsgrensen og varsle bilistene om at veiarbeid pågår, er ikke nok. Det holder heller ikke å sette opp sperringer, vi å sikre området fysisk.

Pappaskiltet er et prisverdig tiltak som appellerer til bilførernes samvittighet og ansvar. Men vi har dessverre ingen illusjoner om at alle bilister har den nødvendige samvittigheten og føler det nødvendige ansvaret: Pappaskilt, ja, men for all del sikre anleggsområdet fysisk i tillegg.

HMS-magasinet ønsker alle sine lesere – på eller langs veien – en riktig god sommer!Med vennlig hilsen Jan TveitaRedaktør

KONTAKT

P.b. 130, N-2261 Kirkenær
+47 469 41 000 redaksjonen@hmsmagasinet.no


Redaktør:

Ivar Kvistum

990 01 700