0313-hmsmagasinet

Nå er det de funksjonshemmedes tur

Fra HMS-magasinet 3/2013: «Så lenge de funksjonshemmede fortsatt står utenfor, har vi ikke greid å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide.»

Publisert

DU KAN KOMMENTERE ARTIKKELEN NEDERST PÅ SIDEN.

Den gjeldende IA-avtalen utløper i desember i år, og arbeidet er i gang med å få på plass en ny.

Mye tyder på at partene i arbeidslivet kommer til enighet før sommeren. Til høsten blir politikerne nemlig opptatt på annet hold, da er det stortingsvalg. Ett av målene i IA-avtalen er å øke sysselsettingen av personer med redusert funksjonsevne.

Men hva har skjedd i løpet av de 12 årene vi har hatt avtalen i arbeidslivet?Svaret er: Fint lite. Altfor få funksjonshemmede har fått innpass i arbeidslivet. Fremdeles står 84 000 mennesker som evner og vil arbeide uten jobb. Delmål to i IA-avtalen er så dårlig fulgt opp at også arbeidsminister Anniken Huitfeldt innrømmer det:

– IA-avtalen har ikke fått flere funksjonshemmede ut i jobb. Når vi skal forhandle fram en ny avtale mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, vil det være en av de tingene vi skal forhandle om, sier arbeidsministeren.

Vi har langt på vei lykkes med å få sykefraværet ned, og vi har fått eldre arbeidstakere til å stå et halvt år lenger i jobb. Men så lenge de funksjonshemmede fortsatt står utenfor, har vi ikke greid å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide.

Derfor er det nå de funksjonshemmedes tur. De skal ikke lenger måtte stille bakerst i køen for å be om sin rettmessige plass i arbeidslivet og sin del av velferden.

HMS-magasinet vil følge nøye med på hva som skjer med delmål to i IA-avtalen i månedene fremover.

Inntil videre ønsker vi alle våre trofaste lesere en riktig god sommer! Med vennlig hilsenJan TveitaRedaktør

Powered by Labrador CMS