Mangelfull lederopplæring

Ny undersøkelse viser at flere ledere ikke har gjennomgått den pålagte HMS-opplæringen.

Publisert

Du kan kommentere artikkelen helt nederst på siden

Lederen i virksomheten din skal ha gjennomgått nødvendig HMS-opplæring, slår Arbeidsmiljøloven fast. Opplæringen er personlig og kan ikke delegeres til andre.

Men nå viser en undersøkelse i norske bedrifter at flere ledere ikke har gjennomgått den pålagte HMS-opplæringen. De fleste ledere vet om den, men de slurver med å ta den. Eller enda verre: Lederne er ukjent med det lovfestede kravet til HMS-opplæring.

I fjor fant nærmere 30 000 sjefsbytter sted i norske bedrifter. Hva skjer så når bedriften skifter leder - følger HMS med på lasset? Neppe - av den enkle grunn at den nye sjefen sannsynligvis heller ikke har HMS-opplæringen på stell. Alle bedrifter som får ny leder bør derfor sjekke at sjefen oppfyller HMS-kravet, påpeker senioradvokat Thorkil H. Aschehoug i Advokatfirmaet Grette, som står bak undersøkelsen.

Undersøkelsen viser at norske ledere gjennomgående ikke tar HMS-opplæringen på alvor, noe de absolutt har grunn til å gjøre. Kunnskapen herfra bidrar til å skape en god HMS-kultur i bedriften. Dette er ikke bare god personalpolitikk, men også god butikk, understreker Aschehoug.

Et annet viktig tema som snarest bør komme på dagsordenen, er HMS-opplæringens kvalitet. I markedet finnes mange tilbydere av HMS-kurs. Flere er nettbasert, det vil si at du setter deg ned bak pc-en, og i løpet av et par timer kan du skrive ut kursbeviset.

Det er all grunn til å stille spørsmål ved om dette er god lederopplæring i HMS.

Med vennlig hilsen

Jan TveitaRedaktør

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS