HMS-omslag-02-11

Klarer du å sette grensene?

I dette nummeret av HMS-magasinet setter vi 24-timersmennesket på dagsordenen. Bakteppet for 24-timersmennesket er det moderne arbeidslivet – med alle mulighetene dette åpner for.

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra HMS-magasinet nummer 2 2011:

For dagens grenseløse arbeidsliv har utvilsomt sine positive sider: Vi har muligheten til å ta med oss arbeidet nesten overalt og kan arbeide til alle tider. Den mobile medarbeider er kommet for å bli. Hjemmekontoret gir oss muligheten til å ta igjen arbeid på kveldstid etter at barna er i seng.

Det er sunt å jobbe, en jobb skal vi ha. For mange er ikke jobben bare en inntektskilde, jobben betyr også selvrealisering, hobby og lidenskap. Vi bytter jobb oftere enn før – for å møte nye utfordringer og nye arbeidsoppgaver. Det er få av dagens unge arbeidstakere som vil få gullklokke om 40 år for å ha stått i samme jobben hele livet.

Alternativene til å være i jobb – som å gå arbeidsløs eller være uføretrygdet – er mye verre. Utallige forskningsrapporter peker på hvilke negative konsekvenser for helse, samliv og sosialt liv slike livssituasjoner kan få.

Men samtidig byr det moderne arbeidslivet på nye utfordringer. Klarer du å trekke grensene mellom jobb og fritid? Eller er du blitt et 24-timersmenneske? Det er ikke uvanlig i dag at vi jobber både 50, 60 og 70 timer i uka. Dette kan mange av oss takle, men hva om du er småbarnsfar eller småbarnsmor? Takler du 70-timers arbeidsuke i denne livsfasen?

Her bør arbeidsgiver være oppmerksom og kjenne sitt ansvar slik at ikke arbeidstakerne møter veggen. For fritid må vi også ha, vi skal ikke jobbe hele døgnet. Konsernoverlege Ørn Terje Foss i NSB omtaler det moderne arbeidslivets tidsklemme som vår tids asbestproblem. Dette sier mye om hvor viktig det er å lade batteriene og pleie omgang med familie og venner. For det er ikke nødvendigvis jobben du blir syk og sliten av. Det er det at du ikke får hentet deg inn igjen, du bruker rekreasjonstiden din til andre gjøremål. Når rekreasjonstiden din blir kortere og kortere, hvordan skal du da få deltatt i dugnader, idrettsliv,politikk og organisasjonsliv? Vi trenger sårt vår tid til rekreasjon.

Men da må du vite når du skal si nei til overtid og nei til et ekstra skift på jobben. Du må vite når du skal skru av jobbtelefonen og når du skal slå av pc-en på hjemmekontoret. Kan ikke e-posten fra sjefen egentlig vente til du starter arbeidsdagen i morgen?

Sett dine grenser mellom arbeid og fritid!

Med vennlig hilsen Jan TveitaRedaktør

HMS-magasinet 2/2011

Du kan bestille abonnement på HMS-magasinet her,

- eller laste ned enkeltutgaver her.

"
Powered by Labrador CMS