En snever unntaksordning?

LEDER: Daglig leder Gunnar Bakke i Baker- og Konditorbransjens Landsforening oppfatter regionale verneombud som en «snever unntaksordning» for bransjer med omfattende arbeidsmiljøutfordringer, noe som ikke er tilfellet for bakerbransjen, understreker han.

Publisert

Du kan kommentere artikkelen helt nederst på siden.

Daglig leder Gunnar Bakke i Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) vil ikke ha regionale verneombud inn i sine medlemsbedrifter. På lengre sikt mener han at hele ordningen med regionale verneombud (RVO) bør avvikles. Bakke oppfatter regionale verneombud som en «snever unntaksordning» for bransjer med omfattende arbeidsmiljøutfordringer, noe som ikke er tilfellet for bakerbransjen, understreker han.

Vi mener at Gunnar Bakke retter baker for smed. Bakerbransjen er neppe den eneste næringen som møter tøff konkurranse og som sliter med marginene. Hotell-, restaurant- og renholdsbransjen fikk regionale verneombud i 2011. Mange familieeide horecabedrifter og renholdsfirma har vært viktige bidragsytere til det lokale næringslivet i generasjoner, slik bakeriene har vært det. Også i disse bransjene finner vi tøff konkurranse og mange virksomheter som «sliter med marginene».

Bakke lister opp flere grunner for at hans bransje skal takke nei til regionale verneombud. Blant annet mener han at alle kontroll- og tilsynsoppgaver bør samles hos Arbeidstilsynet som har de beste forutsetninger for å utføre slike oppgaver.

Til dette er å si at Arbeidstilsynet allerede har en hånd på rattet, da det er der de regionale verneombudene ansettes. Finansieringen av RVOordningen står virksomhetene i bransjene selv for gjennom en årlig avgift. Bakke mener at det strider mot trepartssamarbeidet at bare den ene parten, næringslivet, skal stå for finansieringen. Dette kan vi være enig med Bakke i.

Vi oppfordrer likevel Bakke til å se på fordelene framfor å fokusere på kostnadene ved å delta i RVOordningen:

Regionale verneombud skal fungere som pådrivere for et godt arbeidsmiljø, særlig i små og mellomstore bedrifter, og all erfaring viser at et godt arbeidsmiljø er lønnsomt for bedriftene.

Med vennlig hilsen Jan TveitaRedaktør

Powered by Labrador CMS