Byggebransjen tar ansvar

LEDER: «Bygg og anlegg er en av de mest ulykkesutsatte næringene i norsk arbeidsliv. Derfor er det gledelig å se at bransjen nå tar kraftigere grep for å komme de dystre tallene til livs.»

Publisert

Du kan kommentere artikkelen helt nederst på siden

I fjor sommer undertegnet næringen i samarbeid med partene i arbeidslivet et HMS-charter. Dette charteret bærer med seg en nullvisjon for skader og ulykker på byggeplassen. I år har arbeidet kommet i gang med å teste ut prosessbeskrivelser og verktøy knyttet til charteret, noe som er blitt positivt mottatt av bedriftene og organisasjonene.

Bedriftene gjør også mye selv. Bedriftshelsetjenesten bidrar med sin ekspertise. De store entreprenørene som Veidekke, Skanska og NCC gjennomfører hvert år sine egne HMS-uker og dager. I fjor arrangerte Kruse Smith sin første samling av samme slag. De store aktørene har økonomiske muskler til å bruke tid og krefter på HMS og sikkerhet, ja vel, men det er likevel prisverdig at de bruker store ressurser på nettopp dette.

Et bredt samarbeid mellom tilsynsmyndighetene er en forutsetning for å lykkes med å bedre forholdene i bransjen. Nylig gjennomførte kontrollører fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV, Politiet, skatteoppkreverne og Tolletaten flere felles kontroller av byggeplasser i Oslo og Akershus. Kontrollørene traff over 247 ansatte i 116 forskjellige virksomheter på 25 ulike byggeplasser. Det ble avdekket en rekke feil og mangler i arbeidsmiljøet.

Tilsynsmyndighetene har opprettet et felles kontorsted i Oslo der medarbeiderne samarbeider på tvers. Dette er et prisverdig tiltak. Det finnes tilsvarende samarbeid andre steder i landet.

Vårt håp er at dette felles krafttaket raskt vil gi positive utslag på statistikken. Nullvisjonen er velment, men det er nok dessverre et godt stykke tid fram til vi har en skadefri byggebransje i Norge.

Utfordringen er å få alt det gode til å få gjennomslag på grunnplanet. Er kommunikasjonen mellom nærmeste leder og ansatt god nok? Forstår tømreren det formannen sier – og omvendt? Det er her de virkelige sikkerhetsutfordringene ligger.

Med vennlig hilsen Jan TveitaRedaktør

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS