0111_hmsmagasinet

Bruk verneutstyret riktig

Arbeidstilsynets folk forsøker å føre en viss kontroll med det verneutstyret som slipper inn her i landet. Men det ligger i kortene at det ikke er mulig å kontrollere alt.

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra HMS-magasinet nummer 1 2011:

Dette fører til at det importeres personlig verneutstyr som ikke holder mål. Og det er meget skummelt. For bruker du slikt utstyr, risikerer du faktisk å pådra deg skade istedenfor å beskytte deg mot skade.

Arbeidstilsynet og de store og seriøse importørene av personlig verneutstyr her i landet kan dessverre berette mange historier om dette; hørselsvern som ikke beskytter hørselen din, støvmasker der støvet går rett gjennom filteret og skader lungene dine, og hansker som absorberer farlige kjemikalier istedenfor å beskytte hendene dine mot dem, slik meningen var. Konsekvensene kan være alvorlige hudskader.

Verst er det kanskje med hørselsskader. Har du først skadet hørselen din, har du påført deg skade for livstid. Hørselsskader lar seg aldri reparere.

Det er med andre ord ikke nok bare å bruke verneutstyr. Du må bruke riktig verneutstyr, og du må bruke verneutstyret riktig. Godt verneutstyr dreier seg ikke nødvendigvis bare om pris, skal vi tro Arbeidstilsynets spesialister på området. Rimeligere produkter kan absolutt være brukbare, men du må vurdere i hvilken sammenheng du skal bruke utstyret, og hvor lang holdbarhet du er ute etter at utstyret skal ha.

Personlig verneutstyr er tema i dette nummeret av HMS-magasinet,og vårt ønske er å veilede deg et stykke på vei, om enn ikke helt i mål.

For du må selv foreta den endelige risikovurderingen før du tar utstyret i bruk.

Med vennlig hilsen Jan TveitaRedaktør

Du kan bestille abonnement på HMS-magasinet her,

- eller laste ned enkeltutgaver her.

"
Powered by Labrador CMS