hmsmagasinet0310_stor

Aktive og kreative bedriftshelsetjenester

HMS-magasinet har besøkt flere HMS- og bedriftshelsetjenester rundt om i landet, og vi er imponert over den aktiviteten og kreativiteten disse tjenestene legger for dagen.

Publisert

De viser innovasjon, engasjement og oppfinnsomhet i tjenestetilbudet, noe som lover bra for fremtidens arbeidstakere. Samtidig er de meget klar over hva en HMS-tjeneste primært skal beskjeftige seg med, nemlig grunnleggende og systematisk HMS-arbeid.

Med slike oppegående HMS-tjenester vil det ikke bli vanskelig å oppnå de målene som er beskrevet i de nye bransjeforskriftene. Her er det duket for både kompetanseheving og kvalitetsløft i bedriftshelsetjenesten.

(Dette er et utdrag fra lederen i det nyeste nummeret av HMS-magasinet)

Du kan bestille abonnement på HMS-magasinet her,

- eller laste ned enkeltutgaver her.

"
Powered by Labrador CMS