(Foto: Geir Nøsterud)

Bedre vern mot vold og trusler

Regjeringen har vedtatt nye regler om vold og trusler i arbeidslivet. Reglene forplikter arbeidsgiver til bedre å sikre og følge opp ansatte som utsettes for vold og trusler om vold.

Publisert

De nye forskriftene stiller en rekke krav, blant annet om:

* at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler,

* at arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner,

* at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon, blant annet om hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner,

* at virksomhetene gjennomfører de tiltakene som må til, og at ansatte som blir utsatt for vold og trusler, blir fulgt opp på en god måte i etterkant.

De nye forskriftene trer i kraft 1. januar 2017.

Du kan lese mer om de nye forskriftene her.

(Arbeids- og sosialdepartementet)

Powered by Labrador CMS