(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Barneskolelærere mest utsatt for vold

En ny undersøkelse viser at om lag halvparten av lærerne i barneskolen har opplevd fysisk vold fra elever en eller flere ganger i løpet av de siste fem årene.

Publisert

– Ingen skal oppleve å stå alene etter å ha opplevd vold eller trusler, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Respons Analyse har på oppdrag fra Utdanningsforbundet utført en undersøkelse om vold og trusler blant lærere i grunnskolen våren 2017. Undersøkelsen inneholder tall for hele landet, og egne tall for Oslo. 819 lærere svarte på undersøkelsen. Av disse sier 344 at de i løpet av de fem siste årene har vært utsatt for fysisk vold, ifølge NRK.

Mer vold fra de yngste elevene

NRK har snakket med rektor Stein Roar Jakobsen fra Narvik. Han opplevde å få en brostein kastet etter seg av en 10-åring.

– Når jeg runder hjørnet, er jeg helt uforberedt på at det kommer en stor brostein susende gjennom lufta, nær ved å treffe meg i hodet, forteller han.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet er ikke overrasket over at andelen av de som har opplevd fysisk vold er størst i barneskolen.

– En seks-åring kan skade en lærer både ved å slå, sparke, spytte og utøve psykisk vold. Jeg tror ikke vi skal bli overrasket over det. Folk som har jobbet med barn og unge vet at det kan skje, sier han til NRK.

Blant ungdomsskolelærerne er det langt færre som svarer at de har vært utsatt for fysisk vold, 19 prosent mot 51 prosent av barneskolelærerne. Undersøkelsen viser ingen store forskjeller mellom Oslo og resten av landet.

Risiko skal kartlegges bedre

En lovendring fra 2017 slår enda tydeligere fast enn før at risiko for vold og trusler skal kartlegges. Handal understreker at å bli utsatt for vold og trusler ikke er en privatsak.

Mange lærere opplever det som en veldig vanskelig situasjon – både fordi en mister kontroll og at det fysisk og psykisk kan være svært krevende.

– Ingen barn har et ønske om å være voldelige. Når et barn slår eller spytter er det mangel på impulskontroll, og et utrykk for noe annet. De aller fleste erfarer at når barnet blir eldre, så er det enklere å snakke ut om vanskelige situasjoner. Det er viktig at disse barna hjelpes og støttes, sier Handal til slutt.

(Utdanningsforbundet)

Powered by Labrador CMS