(Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Aksjon mot vold og trusler i kollektivtrafikken

Bussjåfører og togkonduktører er spesielt utsatt for trusler og vold på jobben. Nå skal det svenske Arbetsmiljöverket foreta et landsomfattende tilsyn av 300 arbeidsplasser i den svenske kollektivtrafikken.

Publisert

Ansatte ombord på tog og busser ligger over gjennomsnittet når det gjelder anmeldte arbeidsulykker som har ført til sykefravær forårsaket av trusler eller vold, melder Arbetsmiljöverket. For konduktører står trusler og vold for nærmere én av tre anmeldte arbeidsulykker med sykefravær til følge.

Derfor starter Arbeidsmiljöverket nå en tilsynskampanje mot trusler og vold i kollektivtrafikken. Omkring 300 arbeidsplasser i hele landet skal inspiseres, deriblant tog- og rutetrafikk med buss.

Bussjåfører og konduktører spesielt utsatt

– Bussjåfører og togpersonale er særlig utsatt for risikofylte situasjoner. De skal kontrollere billetter til alle tider, også i bråkete helger. Derfor er det viktig at arbeidsgiverne minimerer risikoen. Ingen skal måtte utsettes for trusler eller vold på arbeidsplassen, sier Eva Karsten, arbeidsmiljøinspektør og prosjektleder for tilsynsaksjonen.

Arbeidsmiljöverkets inspektører kontrollerer hvordan arbeidsgiverne forebygger trusler og vold. Det handler om å gå gjennom risikofylte situasjoner, bedømme risikoene og sette inn de tiltakene som kreves. Det kan for eksempel være vektere som leies inn og er med på ekstra utsatte buss- eller togstrekninger.

Arbeidsmiljø inn i kravspesifikasjonen

– Rutetrafikken drives av ulike leverandører. Arbeidsmiljøet bør være med som krav allerede i anbudsrunden, slik at den leverandøren som vinner anbudet, kan tilby sine ansatte et godt arbeidsmiljø, sier Eva Karsten.

Trusler og vold er et arbeidsmiljøproblem i flere bransjer. I år skal Arbetsmiljöverket gjennomføre liknende tilsyn i Statens institutionsstyrelse, som blant annet har ansvaret for tvangsbehandling og behandling av unge og voksne.

De arbeidsgiverne som har mangler i sitt arbeidsmiljøarbeid, vil få krav om å rette opp disse, og de vil bli fulgt opp. Resultatene presenteres i en rapport senere i år.

(Pressemelding fra Arbetsmiljöverket)

Trusler og vold i arbeidslivet

Statistikken gjelder anmeldte arbeidsulykker som har ført til sykefravær i årene 2014 til 2018.

Togpersonale:

  • 27 prosent av anmeldte arbeidsulykker med sykefravær skyldtes trusler eller vold på arbeidsplassen.

            Totalt antall arbeidsulykker med sykefravær: 696 – hvorav 187 skyldtes trusler eller vold.

Buss/sporveisførere:

  • 19 prosent av anmeldte arbeidsulykker med sykefravær skyldtes trusler eller vold på arbeidsplassen.

            Totalt antall arbeidsulykker med sykefravær: 2 086 – hvorav 390 skyldtes trusler eller vold.

Gjennomsnittet for yrkesaktive i alle yrker:

  • Sju prosent av alle anmeldte arbeidsplassulykker med sykefravær skyldes trusler eller vold på arbeidsplassen. 

(Kilde: Arbeidsmiljöverket)

Powered by Labrador CMS