(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Digitale vernerunder på fremmarsj

Det digitale arbeidsmiljøet neglisjeres altfor ofte. Men stadig flere virksomheter tar nå i bruk datavernerunder.

Publisert

Datasystemene blir ofte stemoderlig behandlet - sett ut fra et arbeidsmiljøperspektiv, til tross for at det er en konstant kilde til irritasjon og frustrasjon for mange, skriver Du & Jobbet. Det svenske fagforbundet Unionen viste i en rapport fra 2016 at forbundets medlemmer i gjennomsnitt brukte en halvtime hver arbeidsdag på datatrøbbel. 26-30 minutter var svaret da medlemmer i Vision, et fagforbund for offentlig ansatte, fikk samme spørsmål for en tid siden.

Sårbare datamiljø

Carola Löfstrand, arbeidsmiljøspesialist i Vision, synes at datamiljøene er altfor sårbare.

– Våre viktigste arbeidsmiljøredskap skal støtte oss, ikke bremse oss, sier hun.

2200 verneombud fra Vision har også svart på spørsmålet om det har blitt foretatt noen datavernerunde på arbeidsplassen i deres tid som verneombud. 12 prosent av verneombudene svarte ja, og ytterligere 4,5 prosent sa at det forelå planer om det.

Til tross for den relativt lave andelen er Löfstrand positivt overrasket. Hun trodde at andelen var enda lavere, ettersom risikovurdering av digitalt arbeidsmiljø er noe nytt sammenliknet med tradisjonelle vernerunder. Hun ser også en endret holdning til problemene knyttet til de digitale arbeidsredskapene.

Forbedring er mulig

– Jeg synes at det har gått fra en følelse av oppgitthet, at vi ikke tror det er noe vi kan gjøre noe med, til å se at det faktisk går an å påvirke og forbedre.

På de arbeidsplassene som har gjennomført datavernerunder, har drøyt halvparten (56 prosent) fulgt opp resultatene, av disse har nesten fire av fem ført til tydelige forbedringer.

En grunn til at dataspørsmål sjelden dukker opp når vi snakker om arbeidsmiljø, er at digitale arbeidsredskaper ofte ses som en teknisk «sidevogn», ikke noe som tas opp når vi snakker om arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling i vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg. Ofte har heller ikke HR-avdelinger noen særlig oversikt, da de sjelden involveres i datautviklingsprosjekter.

Löfstrand mener at alle som arbeider med arbeidsmiljøspørsmål, bør lære seg mer om det digitale arbeidsmiljøet og de utfordringene som dukker opp i krevende datamiljø.

Vi har også en åpenbar felles interesse av forbedringer her, påpeker hun.

– Dette er et område der ledere og ansatte sitter i samme båt, sier Carola Löfstrand.

(duochjobbet.se)

Powered by Labrador CMS