June Stensbøl og Anders Huse ved NAV Hjelpemiddelsentral i Hedmark anbefaler nettstedet Kunnskapsbanken for å finne gode og faglige råd dersom du sliter med en funksjonshemning i arbeidslivet. (Foto: Jan Tveita)

Bidrar til et inkluderende arbeidsliv

– Dersom du ønsker å delta i arbeidslivet, men har redusert funksjonsevne som gjør dette krevende, er løpet likevel ikke kjørt. Det finnes hjelpemidler av mange ulike slag for å legge arbeidet best mulig til rette.

Publisert

Det sier rådgiverne June Stensbøl og Anders Huse ved NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark i Elverum.

Nav har en hjelpemiddelsentral i hvert fylke i landet. Alle hjelpemiddelsentralene har som oppgave å bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne komme seg ut i arbeid, beholde jobben eller bidra til en hjemmesituasjon som gjør det mulig å komme ut i jobb.

Mange ulike utfordringer

– Utfordringene kan være mange og av forskjellige slag, sier June Stensbøl. Selv er hun rådgiver på fagavdelingen. Her jobber hun med tilrettelegging og hjelpemidler for mennesker som har vansker med å ha oversikt over dagen, problemer med å huske avtaler og gjøremål eller har vansker med tid og klokka. Hun arbeider også med tilrettelegging for arbeidstakere med lese- og skrivevansker.

– Det er flere årsaker til at folk sliter med slike problemer. De kan både være medfødt og ervervet, forklarer hun, og tilføyer at det i dag finnes gode tekniske hjelpemidler som gjør at du mestrer hverdagen. Løsningene kan også finnes i smarttelefoner og nettbrett, noe de fleste allerede har.

Hjelper hørselshemmede

Anders Huse har i mange år arbeidet med tilrettelegging og hjelpemidler for personer med nedsatt hørsel. Som ingeniør har han god kjennskap til akustikk og hvordan den kan påvirke arbeidsforholdene for arbeidstakere med hørselshemninger.

– For mennesker med nedsatt hørsel er bakgrunnsstøy en større belastning enn for normalthørende. Dette medfører at mange med nedsatt hørsel anstrenger seg voldsomt i slike miljøer for å oppfatte hva som sies. For enkelte vil dette kunne medføre andre symptomer som nakke-skulderproblematikk, hodepine, og de kan på sikt føle seg utslitte. I verste fall kan det føre til utstøting fra arbeidslivet.

Men også på dette området er hjelpemidlene mange.

– Vi har glanseksempler på hvordan mennesker har blomstret opp igjen både på jobben og i sitt sosiale liv ved at de har fått bedre kunnskap om egen funksjonsnedsettelse og tatt i bruk de hjelpemidlene som finnes, understreker Huse.

Mestringsfølelsen

Det er viktig for oss alle at vi føler at vi mestrer den jobben vi er satt til å gjøre. Men når jobbkravene overstiger forutsetningene du har til å kunne utføre arbeidet ditt på en god måte, da er det at problemene oppstår.

– Vår oppgave er derfor å bidra til at avstanden mellom jobbkrav og forutsetninger blir så liten som mulig, understreker de to.

– Ikke nøl med å ta kontakt dersom du tror vi kan hjelpe deg med å mestre arbeidshverdagen bedre, lyder oppfordringen fra June Stensbøl og Anders Huse ved NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark.

Dette er områder der Hjelpemiddelsentralen kan bistå :

  • Syn
  • Hukommelse, oversikt, påminning, tid
  • Lese- og skrivevansker
  • Hørsel
  • Tolk
  • Kommunikasjon
  • Bevegelse

(Kilde: NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark)

Powered by Labrador CMS