10 år etter innføringen og fortsatt mangler mange HMS-kortet som i 2018 ble rosa. (Foto: Infobric AS)
10 år etter innføringen og fortsatt mangler mange HMS-kortet som i 2018 ble rosa. (Foto: Infobric AS)

Slurver med HMS-kortet

– Det er skremmende at det fremdeles slurves med bruken av HMS-kortene i så stor grad. Hele ti år etter at det ble lovpålagt å bruke HMS-kort, viser tall fra Arbeidstilsynet at 35 prosent av de ansatte i bygg- og anleggsbransjen mangler gyldig kort.

Publisert

Dette sier markedsansvarlig Line Pedersen i Infobric AS, leverandør av digitale sikkerhetssystemer for bygg og anlegg, i en pressemelding. Systemene ivaretar etterlevelse av HMS-kortet ved at samtlige produkter aktiveres av byggekortet.

Det siste tilskuddet, maskinstyringsenheten, skal sørge for sikrest mulig bruk av maskinparken på byggeplasser. Byggekortet hindrer at ufaglærte og andre uvedkommende får ta i bruk maskiner, heiser eller lifter.

Aktiverer maskiner

– En maskinstyringsenhet monteres på hvilken som helst maskin, heis og lift med dødmannsknapp og aktiveres ved å skanne HMS-kortet på maskinstyringsenheten. Slik sørger enheten for at kortbruken etterleves og at de lovbestemte byggeforskriftene følges, sier Pedersen.

Stor ulykkesfare

I bygg- og anleggsbransjen er det dobbelt så stor risiko for å bli utsatt for en arbeidsulykke sammenliknet med andre næringer. Arbeidstilsynet registrerte i 2017 til sammen 27 arbeidsskadedødsfall i Norge. Sju av dødsulykkene var i byggenæringen.

– Fallulykker står for halvparten av ulykkene, men feil bruk av maskiner og utstyr bidrar også, sier Pedersen.

En digitalisering av sikkerhetssystemet vil, i tillegg til å sikre maskinparken, gi bedre sikkerhet for mannskapet.

– Nå som hele byggherreforskriften har vært ute på høring, forventer vi at en korrigert versjon vil være klar på nyåret. Bransjen kan nok påregne hyppigere kontroller i fremtiden, avslutter hun.

(Pressemelding fra Infobric AS)

Powered by Labrador CMS