(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Dårlige holdninger skaper farlig arbeidsmiljø

Sju av ti industriarbeidere i Norge har sett, hørt om eller selv vært direkte involvert i ulykker på jobben, går det fram av en ny rapport.

Publisert

Dårlige holdinger og manglende opplæring utpekes som hovedgrunnene til farlig arbeidsmiljø, kommer det fram i en rapport fra Skydda Norge og Kantar. Rapporten Sikkerhet på arbeidsplassen slippes under messen Offshore Tecnology Days (OTD) i Stavanger denne uka. Den bygger på en omfattende undersøkelse gjort av Skydda Norge og Kantar Sifo i august i år.

– Ikke overraskende

450 arbeidere og 200 verneombud i norsk industrisektor har svart på detaljerte spørsmål knyttet til sikkerhetskultur, ulykker og bruk av verneutstyr på arbeidsplassen.

– Resultatene er ikke overraskende for oss som jobber med dette daglig, og det viser at bransjen åpenbart har en vei å gå når det gjelder både holdninger og opplæring. Jeg kan ikke poengtere kraftig nok hvor viktig det er at ledelsene i industribedriftene har fokus på å skape god sikkerhetskultur, sier Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge.

Et av hovedfunnene i rapporten viser altså at 74 prosent av industriarbeidere i Norge har sett, hørt om, eller selv vært direkte involvert i en ulykke på jobb. Samtidig mener både verneombudene og arbeiderne at de ansatte selv har for dårlige holdinger til HMS og bruk av verneutstyr.

– Dette er et tankekors, og sier egentlig det meste om hvor skoen trykker. For dårlig opplæring, manglende kunnskap og: ..dette er unødvendig. Jeg skal bare... -holdning er konkrete utfordringer som må løses hvis vi skal få et tryggere arbeidsmiljø på norske industriarbeidsplasser i fremtiden.

Manglende opplæring

- Husk at 37 mennesker døde på jobb i landbasert arbeidsliv i Norge i 2018. Det er ett dødsfall hver tiende dag. Vi mener det er uakseptabelt, poengterer Aune.

I rapporten pekes det også på at repeterende arbeidsoppgaver, tidspress og kostnadsfokus oppleves som helsemessige risikomomenter. Nær halvparten av de spurte arbeiderne sier også at de aldri har fått opplæring i bruk av verneutstyr, eller kun fått en kort innføring da de ble ansatt.

  Holdninger og rutiner i hverdagen

  - Undersøkelsen viser at verneombuds og arbeidernes oppfatning av sikkerhet på arbeidsplassen skiller seg signifikant fra hverandre. Men begge grupper er ganske enige om at hovedutfordringen er holdninger, sløvhet og slurv knyttet til bruk av verneutstyr. Da gir det seg egentlig selv hvor fokus bør ligge. Én arbeidsulykker er én for mye, og absolutt alle tjener på god arbeidssikkerhet, understreker Vegard Aune.

  (Pressemelding fra Skydda Norge)

  Fem god råd for bedre sikkerhet på arbeidsplassen:

  Rapporten lister opp fem konkrete råd som skal bedre sikkerhet på arbeidsplassen:

  • Sikre kontinuerlige og gode risikoanalyser.
  • Velg riktig verneutstyr til hver enkelt arbeidsoppgave.
  • Gi bedre opplæring i bruk av utstyret.
  • Ha gode rutiner på kontroll og godkjenning av verneutstyr.

  (Kilde: Skydda Norge)

  Powered by Labrador CMS