– Bestill HMS-kortet selv. Da koster det ikke skjorta, sier regionalt verneombud Geir Kåre Wollum. (Foto: Jan Tveita)
– Bestill HMS-kortet selv. Da koster det ikke skjorta, sier regionalt verneombud Geir Kåre Wollum. (Foto: Jan Tveita)

Skaff deg HMS-kortet selv

Du trenger ikke bruke kostbare konsulenter for å få HMS-kortet. Du kan bestille det selv på nettet.

Publisert

– Det har dukket opp en jungel av tilbydere av HMS-kortet, sier regionalt verneombud Geir Kåre Wollum. Felles for de fleste av disse er at de er kostbare, i tillegg til at du uansett må gjøre mesteparten av jobben selv. I verste fall binder du deg til denne kortleverandøren og må bruke den samme når du skal fornye HMS-kortet ditt også, tilføyer Wollum.

Byggekort.no

På Arbeidstilsynets nettsider finner du all den informasjonen du trenger for å bestille HMS-kortet. For å bestille det, går du inn på nettstedet byggekort.no.

– Merk deg at nettadressen er byggekort med e, påpeker Wollum.

– Bestiller du HMS-kortet på denne måten, koster det deg 114 kroner inkludert mva. pluss frakt. Du må fylle ut noen skjema og sende inn et godt bilde med bestillingen, sier han.

Wollum var senest i mai i år i kontakt med et konsulentselskap som krevde langt mer for HMS-kortet enn dette. Ved nyregistrering kostet kortet 990 kroner for selve firmaregistreringen, og etter dette 500 kroner pr. kort, eks. mva. Har du bare én ansatt, blir dette 1490 kroner, to ansatte 1990 kroner osv. Vær oppmerksom på at dersom du bestiller gjennom et konsulentselskap, blir du i tillegg fakturert for HMS-kortet av kortutsteder Oberthur Technologies.

Navneendring i fjor

Det var i juli i fjor at Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) vedtok å endre navnet på id-kortene i bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen til HMS-kort. Endringen ble gjort for at navnet skulle bli mer knyttet til kortets formål og funksjon, het det fra departementet. Samtidig skulle endringen bidra til at kortet ikke feilaktig ble oppfattet som et ordinært legitimasjonsdokument. Navneendringen skulle ikke få noen praktiske konsekvenser for de som allerede hadde gyldige kort, opplyste departementet.

Arbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgivers ansvar å bestille HMS-kort til sine ansatte. Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, skal ha HMS-kort utstedt av Oberthur Technologies. HMS-kortene er virksomhetens eiendom, og ikke kortinnehavers. Den enkelte virksomhet plikter derfor å ha full kontroll over HMS-kortene i sin bedrift.

Formålet med HMS-kortet

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Hensikten er å identifisere både hvem du er og hvem du arbeider for.

Utenlandske arbeidstakere ansatt i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge, må også bære HMS-kort. Dette gjelder også kortvarige oppdrag. Enkeltpersonforetak, også de som driver alene, skal ha HMS-kort. Dersom det benyttes innleide arbeidstakere på bygge- og anleggsplassen, er det utleievirksomheten som skal sørge for at de innleide arbeidstakerne utstyres med HMS-kort.

Kravet om å bære HMS-kort gjelder også de som utfører støttefunksjoner som renhold, kantinedrift osv. når de er fast etablert innenfor anleggets område. Personer som transporterer varer til bygge- og anleggsplasser, skal utstyres med HMS-kort dersom arbeidet skjer regelmessig.


Hvem må ha HMS-kort?

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Hensikten er å identifisere både hvem du er og hvem du arbeider for.

Utenlandske arbeidstakere ansatt i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge må også bære HMS-kort. Dette gjelder også kortvarige oppdrag.

Enkeltpersonforetak (også de som driver alene) skal ha HMS-kort. Virksomheter (håndverkere) som kun tilbyr sine tjenester i forbrukermarkedet er også omfattet av plikten til å utstyre sine arbeidstakere (og/eller seg selv) med HMS-kort.

Dersom det benyttes innleide arbeidstakere på bygge- og anleggsplassen, er det utleievirksomheten som skal sørge for at de innleide arbeidstakerne utstyres med HMS-kort.

Kravet om å bære HMS-kort gjelder også de som utfører støttefunksjoner som renhold, kantinedrift osv. når de er fast etablert innenfor anleggets område. Personer som transporterer varer til bygge- og anleggsplasser, skal utstyres med HMS-kort dersom arbeidet skjer regelmessig.

Dersom du har HMS-kort for en virksomhet som du periodevis er ansatt i, men også tar byggeoppdrag i andre virksomheter eller din egen virksomhet, må du ha et HMS-kort for hver virksomhet. Hensikten er å identifisere både hvem du er og hvem du arbeider for.

(Kilde: Arbeidstilsynet)

 

Powered by Labrador CMS