Unge kvinner i frisørfaget er en av de mest risikoutsatte yrkesgruppene for eksem. (Foto: Jan Tveita)
Unge kvinner i frisørfaget er en av de mest risikoutsatte yrkesgruppene for eksem. (Foto: Jan Tveita)

Må bytte jobb på grunn av eksem

Halvparten av alle som får arbeidsrelatert eksem, må slutte i jobben, og en tredel forlater arbeidsmarkedet helt. Raske tiltak er viktig, forteller lege bak ny forskning, som også viser at endrede arbeidsrutiner kan hjelpe.

Publisert

Over halvparten av alle som har fått registrert håndeksem som yrkesskade har måttet slutte i jobben, viser en ny dansk undersøkelse om sammenhengen mellom arbeidsrelatert eksem og jobbskifte. Både denne og tidligere undersøkelser viser at eksem forringer livskvaliteten, og at det ofte fører til jobbskifte og førtidspensjon, skriver nettstedet arbejdsmiljoviden.dk.

Nye arbeidsrutiner

Men undersøkelsen viser også at nye arbeidsrutiner kan hjelpe mange som er rammet av eksem med å bli værende i jobben. Det handler om hurtigst mulig å finne årsaken til eksemen og sette inn tiltak før tilstanden blir kronisk. Det forteller den danske legen Tanja Korfitsen Carøe, som står bak avhandlingen:

– Man må gå til legen med det samme. Her kan en test fastslå om man har allergi overfor noen bestemte stoffer, og man kan sette i gang en behandling. Og så er det viktig at få kartlagt arbeidsmiljøet sitt, slik at man kan se om det er noen arbeidsrutiner som kan endres.

Kontakt med huden

Arbeidsrelatert eksem oppstår når huden utsettes for påvirkninger som kan irritere den. Huden utsettes for en større belastning enn den kan tåle. Vi kaller det derfor også kontakteksem, og det oppstår oftest på hendene.

Hvis det ikke hjelper å endre arbeidsrutinene, kan man bli nødt til å skifte jobb, ellers risikerer man at tilstanden blir kronisk og at man ikke kan arbeide i det hele tatt.

Vått arbeid

Den hyppigste årsaken til eksemen er såkalt vått arbeid – det vil si arbeid med hanskebruk, hyppig håndvask eller arbeid med våte hender over lengre tid. Undersøkelsen har hovedsakelig gransket vått arbeid. Den viser at selv små endringer kan ha stor betydning for de som er rammet av eksem. Ved å redusere antallet av daglige håndvasker fra 11-15 til 6-10, fant legen ut at sjansen for å bli kvitt eksemen, var steget med knappe 20 prosent. Ved å korte ned på den tiden man arbeider med våte hender fra to til halvannen time, øker sjansen med over 30 prosent.

– Men hvis det ikke hjelper å endre arbeidsrutinene, kan man bli nødt til å skifte jobb. Ellers risikerer man at tilstanden blir kronisk, og at man slett ikke kan arbeide, sier Tanja Korfitsen Carøe, som arbeider på arbeids- og miljømedisinsk avdeling på Bispebjerg Hospital i Danmark.

Rammer unge kvinner

Arbeidsrelatert håndeksem er den største enkeltgruppen av yrkessykdommer i Danmark, med omkring 1500 registrerte tilfeller i året og dobbelt så mange anmeldelser, men Tanja Korfitsen Carøe mener at det faktiske tallet er langt større. Lidelsen kan ha store personlige og samfunnsmessige omkostninger, og danske Videncenter for Allergi anslår at de økte helsekostnadene og førtidspensjonene koster samfunnet omkring en milliard kroner årlig.

Det er især unge kvinner i midten av trettiårene som får eksem. Det skyldes trolig at de fagene der det oftest forekommer vått arbeid, er typiske kvinnefag. Blant de mest utsatte bransjene er:

  • Frisørarbeid
  • Rengjøring
  • Kokk og kjøkkenmedhjelper
  • Helsepersonell

(arbejdsmiljoviden.dk)

Powered by Labrador CMS